Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας: Κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων

Με το άρθρο 6 του νόμου 4965/2022 (ΦΕΚ 162Α΄), υλοποιείται επιτέλους ένα πάγιο αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας αλλά και όλου του εμπορικού κόσμου της χώρας, η κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων.

Καταργούνται λοιπόν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις και επιτρέπεται η διενέργεια προσφοράς ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.

Κατ’ επέκταση καταργούνται και οι δύο Κυριακές των ενδιάμεσων εκπτώσεων, επίσης πάγιο αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας.

Ως εκπτωτικές περίοδοι, κατά́ τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές πλέον ορίζονται ως εξής:

α) χειμερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και

β) Θερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρόεδρου του ΕΣΛ «Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, ουδέποτε απέδωσαν ουσιαστικά οφέλη στους εμπόρους και τους καταναλωτές κάτι το οποίο επισημαίνουμε εδώ και χρόνια. Αντίστοιχα, η περιοριστική απαγόρευση της προσφοράς ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα που ίσχυε έως τώρα, στερούνταν οικονομικής λογικής. Ευελπιστούμε ότι η κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων καθώς και των Κυριακών τους, θα επαναφέρει την αγορά σε μια πιο κανονική λειτουργία».

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.