Σύλλογος Πολυτέκνων Επ.Ελασσόνας - Έκδοση Πιστοποιητικών Πολυτεκνίας

Αγαπητοί Πολύτεκνοι, για το προκείμενο θέμα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω και παρακαλούμε την πιστή εφαρμογή εκ μέρους σας.

Για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας  από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), ο ενδιαφερόμενος πολύτεκνος θα πρέπει να προσκομίσει στο Σύλλογο Πολυτέκνων πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κατόπιν να αποσταλεί από τον Σύλλογο στην  Α.Σ.Π.Ε. μέσου διαδικτυακής πύλης. Στη συνέχεια ακο-  λουθεί η έκδοση του πιστοποιητικού από την Α.Σ.Π.Ε. ψηφιακά σφραγισμένο και η από- στολή αυτού στον Σύλλογο Πολυτέκνων.     

Σας γνωρίζουμε ότι για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικής μορφής του πιστοποιητικού, η Συνομοσπονδία ελέγχει αν οι πολύτεκνοι είναι ενεργά μέλη. 

Γι’αυτό  οφείλουμε να σας ενημερώσουμε πως θα πρέπει να έχετε θεωρημένα τα πολυτεκνικά  βιβλιάρια (πάσο), με αυτό και μόνο τον τρόπο θα μπορέσει να εκδόσει και να αποστείλει συντομότερα τα πιστοποιητικά πολυτεκνικής ιδιότητος.

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία ή πρόσθετη διευκρίνιση .                                     

Το γραφείο του Συλλόγου λειτουργεί από τις 9:00 πμ. έως 12:00 μμ.    

ΤΗΛ. : 2493023086    και    email : oebc5a@otenet.gr         


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.