«Επιτυχής η ολοκλήρωση του ταχύρρυθμου εργαστηρίου κατάρτισης για την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο στις 22 Οκτωβρίου 2022 στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας το τριήμερο (18/10, 20/10 και 22/10) ταχύρρυθμο εργαστήρι κατάρτισης, με θέμα : «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Βούληση, οργάνωση και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο».

Το ταχύρρυθμο εργαστήρι κατάρτισης για την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα είναι η πρώτη κατά σειρά δωρεάν προσφερόμενη δυνατότητα, σχεδιασμένη και οργανωμένη από τον Δήμο Ελασσόνας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων για τη στήριξη της Τοπικής Οικονομίας. Στο επίκεντρο των στοχεύσεων του εργαστηρίου τίθεται η πληροφόρηση και καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων πολιτών, με την αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας συνεργαζόμενων φορέων και ειδικών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας.

Στη διάρκεια του προγράμματος παρακολούθησης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση των θεμάτων που παρουσιάστηκαν, προκειμένου να αναδειχθούν και να απαντηθούν οι κύριοι προβληματισμοί των ενδιαφερομένων στην υλοποίηση ιδεών που παράγουν κοινωνική και οικονομική αξία. Ο διάλογος που συντονίστηκε από τους συνεργαζόμενους φορείς και ειδικούς επί των θεμάτων, αναπτύχθηκε σε ιδιαίτερα ευχάριστο, διαδραστικό και εποικοδομητικό κλίμα, με την ενεργό συμμετοχή των καταρτιζομένων, δίνοντας το έναυσμα για την περαιτέρω συνέχιση και εφαρμογή ενός περιεκτικού και διαδραστικού πλαισίου κατάρτισης, που θα θεμελιώνεται στις κοινωνικές αξίες και τις τοπικές ανάγκες και θα εναρμονίζεται με τις εξελίξεις στον χώρο της Παιδείας, του Πολιτισμού και των Επιστημών.

Για τη νέα πρωτοβουλία ταχύρρυθμης κατάρτισης, ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει:

Στην κ. Σαραφίδου Μελπομένη, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την καίρια στήριξή της στο νέο εγχείρημα του Δήμου Ελασσόνας, στο πλαίσιο ενημερωτικών δράσεων της υπηρεσίας,

στην κ. Γραββάνη Πολυτίμη, Προϊσταμένη Μονάδας Α της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την  παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων χρηματοδότησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων μέσω των Π.Ε.Π. Θεσσαλίας,

στον κ. Μιχαηλίδη Δημήτριο, Δημοσιογράφο και Συγγραφέα για την εθελοντική του συμμετοχή στην παρουσίαση των εισαγωγικών εννοιών της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας και της παγκόσμιας εμπειρίας στον τομέα αυτό, αλλά και για την ευγενική δωρεάν προσφορά του βιβλίου του με τίτλο « Σκέψεις για την Κοινωνική Οικονομία» στους/ στις καταρτιζόμενους/νες,

στον κ. Ιωαννίδη Στέλιο οικονομολόγο και Διευθυντή της Κοιν.Σ.Επ. «Οικονόμειος», για την παρουσίαση των Διαχειριστικών θεμάτων, σχετικών με το Οικονομικό πλαίσιο των Κοινωνικών Επιχειρήσεων,

στον κ. Τσίγκα Γεώργιο, νομικό, για την παρουσίαση των Διαχειριστικών θεμάτων, σχετικών με το Νομικό πλαίσιο των Κοινωνικών Επιχειρήσεων,

στον κ. Κατσή Ιωάννη, οικονομολόγο, ειδικό της πληροφορικής και του ψηφιακού μάρκετινγκ για την παρουσίαση των σταδίων δημιουργίας, διαχείρισης, δικτύωσης και επικοινωνίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων,

στην κ. Μπάρδα Έλενα, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας για την αναλυτική παρουσίαση των σταδίων ανάπτυξης και των καλών πρακτικών της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και για τη σύνοψη του συνόλου των θεμάτων παρακολούθησης του εργαστηρίου κατάρτισης.

Για τη συμβολή τους στην πληροφόρηση και θετικοποίηση της στάσης έναντι της Κοινωνικής Οικονομίας σε τοπικό επίπεδο, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, ευχαριστεί θερμά τους εισηγητές και τις εισηγήτριες, καθώς και το σύνολο των καταρτιζομένων για το ενδιαφέρον, τονίζοντας παράλληλα, τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας, καθώς, αποτελεί το εφαλτήριο για την ανάπτυξη της συνεχιζόμενης κατάρτισης στον Δήμο Ελασσόνας και σε άλλους τομείς, στο πλαίσιο στήριξης της Τοπικής Οικονομίας, της Κοινωνίας των Πολιτών και του Πολιτισμού. 

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.