Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Συνεδριάζει την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στις 2:30 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ελασσόνας, με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ξενώνα Καρυάς με μειωμένο μίσθωμα για 99 έτη για τουριστική εκμετάλλευση – Ανάκληση της υπ' αριθμό 125/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

2. Παροχή γνώμης επί του Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης έτους 2023 του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

4. Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων φωτοβολταϊκού σταθμού στη θέση «Ελασσόνα» της Κοινότητας Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

5. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023- 2024. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

6. Έγκριση κατανομής πιστώσεων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

7. Σύσταση της επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981 για τον έλεγχο της καταλληλότητας των υποψηφίων ακινήτων για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων πλησίον του ΚΕΠ Ελασσόνας». Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

8. Σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

9. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Εισηγητής Κ. Πασχόπουλος.

10. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.