Δώδεκα προσλήψεις δίμηνων στο Δήμο Ελασσόνας (ειδικότητες)

Την πρόσληψη 12 ατόμων αποφάσισε ο Δήμος Ελασσόνας από 21-11-2022. Πρόκειται για προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών.

Οι ειδικότητες είναι οι εξής:

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.