«Πολύ κοντά σε έντονη πίεση οι υδατικοί πόροι της Θεσσαλίας»*

 Του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη*

Πολύ κοντά στο να ξεπεραστεί το όριο, (40.00), της «έντονης πίεσης νερού» («severe water stress»), του «δείκτη αξιοποίησης/εκμετάλλευσης νερού», («water exploitation index»), βρίσκεται η γεωγραφική περιοχή της «Θεσσαλίας» («EL61»), (η οποία βρίσκεται στο σημείο 38.10), ενώ σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία ο μέσος όρος, του ίδιου δείκτη, στην «Ευρωπαϊκή Ένωση» βρίσκεται στο «7.30», («E.U.=7.30»), σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, του δείκτη αυτού, στον «Στατιστικό Άτλαντα/Ετήσια περιφερειακή βίβλο της «Eurostat» για το έτος 2022», της «Eurostat», του έτους 2019, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 1. «Στατιστικός Άτλαντας/Ετήσια περιφερειακή βίβλος της «Eurostat» για το έτος 2022», («Φωτογραφικό Στιγμιότυπο»).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, εμφανίζονται να μην υποβάλλονται σε κάποια πίεση υδατικών πόρων καθώς βρίσκονται όλες στην περιοχή εύρους τιμών, [του «δείκτη αξιοποίησης/εκμετάλλευσης νερού», («water exploitation index»)], «Καθόλου/Καμμία πίεση νερού» («No water stress»), («<20»).

O «δείκτης αξιοποίησης/εκμετάλλευσης νερού», («water exploitation index»), υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της «Eurostat», ως ο ποσοστιαίος λόγος, (ποσοστιαία αναλογία), «μεριδίου των ανανεώσιμων, διαθέσιμων, πόρων γλυκού νερού»,  των αποσπούμενων/αντλούμενων ποσοτήτων από τα αποθέματα του γλυκού νερού του γενικότερου υδατικού ισοζυγίου, μείον/αφαιρουμένων των «επιστρεφόμενων» ποσοτήτων γλυκού νερού στο ίδιο, γενικότερο υδατικό ισοζύγιο και δίνει μία ένδειξη του τρόπου με τον οποίο οι συνολικές ανάγκες σε ποσότητες γλυκού νερού επιθέτει/επιβάλλει πίεση επάνω σε κάποιο υδατικό πόρο. Επίσης, ο ίδιος δείκτης, εκφράζεται ως ο ποσοστιαίος/ποσοστιαία λόγος/αναλογία της συνολικής ετήσιας απαιτούμενης ποσότητας σε γλυκό νερό, προς την μακροπρόθεσμη μέση διαθέσιμη συνολική ποσότητα, σε γλυκό νερό, των υδατικών πόρων.

Παρατήρηση: Το παρόν δημοσίευμα θα αναμορφωθεί όταν, έπειτα από προσωπική έρευνα στο διαδίκτυο, βρεθούν νεότερα στοιχεία σχετικά με τον «δείκτη αξιοποίησης/εκμετάλλευσης νερού», («water exploitation index»).

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/».

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.