Στελέχη του ΚΒΔΜ του Δήμου Ελασσόνας συμμετείχαν σε διεθνές Forum για τον Πολιτισμό

Οι δράσεις στο ΚΔΒΜ Δήμου Ελασσόνας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, παράλληλα με τη διενέργεια Ημερίδων και επιμορφωτικών προγραμμάτων στον γενικό πληθυσμό, ενώ αυτή τη φορά, ενισχύθηκαν με την παροχή, σε εργαζομένους/ες και σε πολίτες,  της δυνατότητας δημιουργίας συνεργατικού χώρου/ co-working space, στις αίθουσες του ΚΔΒΜ με την υποστήριξη της τεχνολογίας, για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση και συμμετοχή σε ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 1 και Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Τεχνολογιών, ομάδα εργαζομένων του Δήμου Ελασσόνας  συμμετείχε εξ αποστάσεως στις εργασίες του Διεθνούς Forum για την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη, Europeana. 

Η μεγάλη αυτή επιστημονική συνεδριακή εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε με τη  συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και του Δικτύου «Περραιβία», προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία της Ελλάδας στη μεγαλύτερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Ευρώπης.

 Αξίζει επιπλέον, να σημειωθεί, ότι το Διεθνές Forum τίμησαν με την παρουσία τους, από την Ελλάδα και Κύπρο, εκπρόσωποι εκατοντάδων δημόσιων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Πολιτισμού, καθώς και έγκριτες προσωπικότητες των Επιστημών, των Τεχνών και των Γραμμάτων.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.