Ορισμός Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Συμβούλων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Δήμο Ελασσόνας

Τον ορισμό των αντιδημάρχων και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ελασσόνας, κ. Νίκος Γάτσας.

Οι αντιδήμαρχοι ορίζονται για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως στις 31/12/2023.

Αναλυτικά: 

 

kaliakoudasΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στην έκταση της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων:

√ Εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης

√ Μεριμνά για την ένταξη έργων και δράσεων σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα

√ Μεριμνά για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών

√ Μεριμνά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με υπηρεσίες πρασίνου, καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, παιδικών χαρών, συντήρησης δημοτικών και σχολικών κτιρίων.

√ Μεριμνά για την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων και τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών, αρδευτικών και εγγειοβελτιωτικών εγκαταστάσεων

√ Ασκεί τις κατά τόπο αρμοδιότητες της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 όπως ορίζονται στον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας 

dragatsikis

ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

√ Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Στην έκταση των δημοτικών ενοτήτων Βερδικούσης, Ελασσόνας, Ποταμιάς και Τσαριτσάνης:

√ Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

√ Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αμαξοστασίου, Συντήρησης και Κίνησης Οχημάτων όπως ορίζονται στον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας 

karkavanidou


ΚΑΡΚΑΒΑΝΙΔΟΥ – ΣΚΡΕΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

√ Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη,

√ Τις αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πρόνοιας

√ Τις αρμοδιότητες εθιμοτυπίας από το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Εθιμοτυπίας όπως ορίζονται στον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας 

pasxopoulos

ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

√ Τις αρμοδιότητες σε θέματα πολιτισμού, αθλητισμού, νεολαίας, παιδείας και διά βίου μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πρόνοιας όπως ορίζονται στον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας 

 

exarxoskon

 ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

√ Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, εκτός από εκείνες της άρδευσης και αρδευτικών δικτύων όπως ορίζονται στον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας 

 

 

 

 

 

  

dimkos

ΔΗΜΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ.Ε. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Στην έκταση της Δημοτικής Ενότητας Βερδικούσιας:

√ Εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης

√ Μεριμνά για την ένταξη έργων και δράσεων σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα

√ Μεριμνά για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών

√ Ασκεί τις κατά τόπο αρμοδιότητες της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010

Από τη Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας & Ανάπτυξης:

√ τις αρμοδιότητες άρδευσης και αρδευτικών δικτύων του Τμήματος Αγροτικών Υποδομών όπως ορίζονται στον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας

Β. Ορίζουμε ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ελασσόνας τους πιο κάτω δημοτικούς συμβούλους της παράταξης "Ένας Δήμος για όλους", με έναρξη και λήξη θητείας, από 01/01/2023 έως και 31/12/2023, και τους μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αναφερόμενες καθ' ύλην αρμοδιότητες:

karanikasΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

√ Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και χωροταξικού σχεδιασμού,

√ Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, όπως ορίζονται στον ισχύοντα σήμερα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας. papadimitriouxrΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στην έκταση των δημοτικών ενοτήτων Καρυάς, Λιβαδίου, Ολύμπου και Σαρανταπόρου:

√  Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

√  Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αμαξοστασίου, Συντήρησης και Κίνησης Οχημάτων όπως ορίζονται στον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας. 

 

karipidis

ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΥΓΕΙΑΣ

√  Οργάνωση και λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ελασσόνας.

√  Συντονισμός δράσεων προληπτικής ιατρικής.

√  Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για τα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού και την αναγκαιότητα του εμβολιασμού.

√  Συνεργασία με την 5η ΥΠΕ και το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας για την υποβοήθηση του έργου τους.

√  Υποβοήθηση του έργου των Περιφερειακών και Αγροτικών Ιατρείων του Δήμου Ελασσόνας. 

Γ. Ορίζουμε ως Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Ελασσόνας τους πιο κάτω δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου με έναρξη και λήξη θητείας, από 01/01/2023 έως 31/12/2023, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αναφερόμενες καθ' ύλην αρμοδιότητες:

kirillidis

ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

√ Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως ορίζονται στον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας. 

 

nanosΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

√ Τις αρμοδιότητες του συντονισμού και της εποπτείας των δράσεων πολιτικής προστασίας του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, όπως ορίζονται στον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

 

 


katsiouras

ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 

√ Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής στις Δημοτικές Ενότητες Ελασσόνας - Τσαριτσάνης. 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καρανίκας Δημήτριος. Και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καλιακούδας Αθανάσιος.

ΣΤ. Ως εκπρόσωποι του Δήμου στα σχολικά συμβούλια ως κατά τόπον αντιδήμαρχοι ορίζονται οι:

Αντιχασίων: Καλιακούδας Αθανάσιος, Βερδικούσης: Δήμκος Κωνσταντίνος, Ελασσόνας: Καριπίδης Ιωάννης, Καρυάς: Παπαδημητρίου Χρήστος, Λιβαδίου: Καρανίκας Δημήτριος, Ολύμπου: Καρκαβανίδου Ευφροσύνη, Ποταμιάς: Δραγατσίκης Ιωάννης, Σαρανταπόρου: Έξαρχος Κωνσταντίνος, Τσαριτσάνης: Πασχόπουλος Κωνσταντίνος

Ζ. Ως άμισθους αντιδημάρχους ορίζουμε τους κ.κ. Καλιακούδα Αθανάσιο Καριπίδη Ιωάννη και Κατσιούρα Γεώργιο , ως άμισθους εντεταλμένους συμβούλους ορίζουμε το υς κ.κ. Κυριλλίδη Γεώργιο , Νάνο Ιωάννη και Κατσιούρα Γεώργιο.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.