Ο Κόκκαλης πρωτοστατεί για την ανάπτυξη του Θεσσαλικού Ολύμπου – Φέρνει το θέμα στη βουλή

 Την αναγκαιότητα της ένταξης των περιοχών του Θεσσαλικού Ολύμπου στις χρηματοδοτικές δυνατότητες του ΕΣΠΑ που αφορούν τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, τονίζει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης, φέρνοντας το ζήτημα στη βουλή με ερώτηση προς τους συναρμόδιους υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Γεωργαντά.

Συγκεκριμένα, ο Λαρισαίος πολιτικός στην ερώτησή του αναφέρει τα εξής: «Στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027», η Προτεραιότητα 5 (Π5) αφορά τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις και το ύψος των πόρων που τις αφορούν ανέρχεται στα 99.191.969 €.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο ειδικός στόχο:RSO5.2. «Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών (ΕΤΠΑ)» στον οποίο ανήκουν οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις. Δύναται να υλοποιηθούν σε περιοχές που καταγράφουν αναπτυξιακή υστέρηση, μείωση πληθυσμού και ύπαρξη σημαντικών εμποδίων ανάπτυξης. Μάλιστα  μεταξύ αυτών προτεραιότητα δίνεται στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και στις λειτουργικές περιοχές αστικού και αγροτικού χώρου, καθώς και σε περιοχές που διαθέτουν αξιόλογους φυσικούς/πολιτιστικούς πόρους με δυνατότητες αξιοποίησης, στοχεύοντας στην ανάπτυξη θέσεων εργασίας.

Στην περιοχή του Θεσσαλικού Ολύμπου τόσο ο Δήμος Ελασσόνας όσο και ο Δήμος Τεμπών έχουν όλα τα χαρακτηριστικά και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα των  Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.

Το τμήμα του Θεσσαλικού Ολύμπου, βρίσκεται στον Δήμο Ελασσόνας και στον Δήμο Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας. Επίσης, καταγράφεται σημαντική μείωση του πληθυσμού ποσοστού 26,26% ,σύμφωνα με τα πρόσφατα απογραφικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2021). Αντίστοιχα, στο Δήμο Τεμπών σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, καταγράφεται εξίσου σημαντική μείωση του πληθυσμού η οποία ανέρχεται στο 14,32% .

Επίσης και οι δύο περιοχές είναι  γεωργοκτηνοτροφικές και παράγονται σε αυτές φημισμένα προϊόντα όπως κρασί, ελιές, ακτινίδια και Αμύγδαλα στον Δήμο Τεμπών και στον Δήμο Ελασσόνας αμύγδαλα, καρύδια, κρασί, ρόδια ενώ τελευταία παρατηρούνται και αξιόλογες προσπάθειες στον κλάδο των αρωματικών φυτών. Επιπλέον ο Δήμος Ελασσόνας, δεδομένου ότι η έκταση του  χαρακτηρίζεται  σε ποσοστό 78%  ορεινή και ημιορεινή (38%ορεινή και 40%  ημιορεινή), και  μόνο το  22% της έκτασης του είναι πεδινό, πρωταγωνιστεί στον κλάδο της κτηνοτροφίας και κατέχει εξέχουσα θέση τόσο στην παραγωγή φημισμένων τυροκομικών προϊόντων, με αντιπροσωπευτικότερο το Τυρί Φέτα Π.Ο.Π, όσο αλλά και των μοναδικών στη χώρα μας κρεάτων Π.Ο.Π. Αρνάκι Ελασσόνας και Κατσικάκι Ελασσόνας .

Επειδή ο Όλυμπος όμως είναι μια περιοχή παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας και  αποτελεί μια από τις πλουσιότερες σε χλωρίδα περιοχές της Ελλάδας, κατέχοντας περίπου το 25% της Ελληνικής χλωρίδας, με 56 είδη ενδημικών Ελληνικών φυτών εκ των οποίων τα 23 είναι  τοπικά ενδημικά .

Επειδή η περιοχή του Ολύμπου έχει ιδιαίτερη δυναμική για ανάπτυξη  βασισμένη  στο ιδιαίτερο και μοναδικό φυσικό περιβάλλον σε συνδυασμό με το πολιτισμικό περιβάλλον και την τουριστική ανάπτυξη.

Επειδή η προσβασιμότητα από τις γύρω περιοχές προς την ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, τον Μύτικα είναι περιορισμένη και δυσχερής.

Επειδή η παλαιότητα και τα προβλήματα του οδικού δικτύου λειτουργούν ανασταλτικά στην ανάπτυξη του τουρισμού.

Επειδή  στην περιοχή είναι ηχηρή η απουσία έργων και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που την αφορούν είναι περιορισμένα και ανεπαρκή για να ενισχύσουν την βιώσιμη ανάπτυξη της.

Επειδή οι ελλείψεις υποδομών θέτουν τους κατοίκους της περιοχής σε κοινωνικό αποκλεισμό και τους οδηγούν στη μετανάστευση.

Επειδή στην περιοχή του Θεσσαλικού Ολύμπου κυριαρχούν οι ελλείψεις υποδομών, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και τα οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα ,οι κάτοικοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους.

Επειδή η αναγνωρισιμότητα της περιοχής μπορεί να εξασφαλίσει  σημαντική οικονομική δραστηριότητα με την ενίσχυση και ανάπτυξη των  ήδη αξιόλογων παραγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Επειδή η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα προϋποθέτει την ανάδειξη  του πολυλειτουργικού  χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων.

Επειδή η περιοχή του Θεσσαλικού Ολύμπου έχει ιδιαίτερη δυναμική για ανάπτυξη  βασισμένη  στο ιδιαίτερο και μοναδικό φυσικό περιβάλλον σε συνδυασμό με το πολιτισμικό περιβάλλον, την τουριστική ανάπτυξη και τον αγροδιατροφικό τομέα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση των ΟΧΕ.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθενται να εντάξουν τις περιοχές του Θεσσαλικού Ολύμπου , Δήμο Ελασσόνας και Δήμο Τεμπών, στις χρηματοδοτικές δυνατότητες που προκύπτουν από το νέο ΕΣΠΑ και αφορούν τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις;»

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.