Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ξεκινά τις διαδικασίες πληρωμών σε 35 νέους δικαιούχους του προγράμματος Νέοι Αγρότες

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνει την δημοσιοποίηση εκ μέρους του Περιφερειάρχη, της 2ης τροποποίησης της αριθμ. 68948/17-2-2023 απόφασης ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1  «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020, κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022  στο πλαίσιο της 3ης  πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης». 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κατατέθηκαν 1969 αιτήματα. Η 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης αφορά 1.559 δικαιούχους συνολικά (παλαιοί και νέοι) για τους οποίους το συνολικό ύψος της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 58.162.500 ευρώ. Οι νέοι δικαιούχοι που προστέθηκαν στην 2η τροποποίηση της απόφασης  ανέρχονται σε 35, με το ύψος δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται σε 1.287.500 ευρώ. Έχει ήδη εκδοθεί έγκριση διάθεσης πίστωσης και έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες καταβολής της ενίσχυσης στους νέους δικαιούχους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με  την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας  Θεσσαλίας, την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας, την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  ΠΕ Μαγνησίας & Β. Σποράδων, την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  ΠΕ Τρικάλων.  Η απόφαση  έχει  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας  Θεσσαλίας.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.