Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Καταρτιζόμενων για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Βοηθός Μάγειρα»

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στοχεύοντας στη βελτίωση και συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις επαγγελματικής κατάρτισης που εξυπηρετούν συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και στοχεύουν στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και τη διευκόλυνση της εισόδου των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε μεταξύ της ΔΥΠΑ και του Δήμου Ελασσόνας, μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Βοηθός Μάγειρα», συνολικής διάρκειας 250 ωρών για δεκαπέντε (15) ανέργους πολίτες του Δήμου Ελασσόνας. Απώτερος στόχος του προγράμματος αποτελεί η ένταξη - επανένταξή των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας μέσω της απασχόλησής τους στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος θα υλοποιηθεί στις αίθουσες του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ελασσόνας και το πρακτικό μέρος θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων εστίασης του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ελασσόνας. Η υλοποίηση του προγράμματος θα διενεργηθεί υπό την εποπτεία του ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Βρείτε εδώ την αίτηση συμμετοχής

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.