Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας την Πέμπτη 9 Μαρτίου, στις 2:30 το μεσημέρι.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εκμίσθωσης της εκμετάλλευσης συστάδων του δάσους «Τσακνιάς» Κοινότητας Βερδικούσιας στον εκεί Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας. Εισηγητής Κ. Δήμκος.

2. Έγκριση εκμίσθωσης της εκμετάλλευσης συστάδων του δάσους «Σκοτίνα» Κοινότητας Βερδικούσιας στον εκεί Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας. Εισηγητής Κ. Δήμκος.

3. Εξέταση αιτήματος για την τοποθέτηση, εκ μέρους της εταιρείας ΑΝΤΡΟΝ ΓΕΚΑΤ. Α.Ε., ανεμομετρικών ιστών στην Κοινότητα Σαρανταπόρου. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

4. Έγκριση εκποίησης χρήσιμης ξυλείας στην Κοινότητα Αζώρου. Εισηγητής Χ. Παπαδημητρίου.

5. Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

6. Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ . Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

7. Εξέταση αιτήματος χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών στην Κοινότητα Ελασσόνας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

8. Έγκριση του πορίσματος για τον καθορισμό των μισθωμάτων δημοτικών εκτάσεων στην Κοινότητα Μεσοχωρίου και στον Οικισμό Σκοπιάς. Εισηγητής Κ. Έξαρχος.

9. Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών δραστηριοτήτων (μεταφορά τεχνογνωσίας, πρακτική άσκηση φοιτητών κλπ). Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

10. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση αρδευτικών αγωγών Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη μεταστέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας μετά το σεισμό». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

12. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αίθουσα προβολής τοπικού πολιτισμού Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

13. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Δημιουργία νέων θέσεων ταφής κοιμητηρίων». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

14. Έγκριση του 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού υδροδότησης ποιμνιοστασίου Δ.Κ. Λιβαδίου». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

15. Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων και κλήρωση των Δ.Σ. που θα συμμετέχουν σε αυτές. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

16. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

17. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις Κοινότητες Αζώρου, Ασπροχώματος και στον Οικισμό Καλυβίων του Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής Ι Δραγατσίκης.

18. Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

19. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.