Ξεκινούν τη Τετάρτη 3 Μαΐου οι δηλώσεις άρδευσης στο Δήμο Ελασσόνας

 Ξεκινά την ερχόμενη Τετάρτη 3 Μαΐου  η κατάθεση των αιτήσεων - δηλώσεων άρδευσης από τους ενδιαφερόμενους καλλιεργητές για την αρδευτική περίοδο 2023. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων διαρκεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2023.

 Όπως προβλέπεται στον Κανονισμό άρδευσης του Δήμου Ελασσόνας, όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση του δημοτικού δικτύου, θα πρέπει να δηλώσουν τις αρδευόμενες καλλιέργειες, να καταβάλουν τα τέλη άρδευσης και να τηρούν το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται για κάθε τοπικό δίκτυο. Η αρδευτική περίοδος διαρκεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

 Για πρώτη φορά όλοι οι αρδευτές του δημοτικού δικτύου άρδευσης είναι αναρτημένοι σε έναν συγκεντρωτικό κατάλογο ( www.dimoselassonas.gr)  προκειμένου να είναι γνωστό σε όλους τους συμμετέχοντες οι δηλωθείσες εκτάσεις και καλλιέργειες, με σκοπό την ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού, την αποφυγή σπατάλης και την αποφυγή αυθαιρεσιών στη χρήση του δημοτικού αρδευτικού δικτύου.

 Τα τιμολόγια της άρδευσης παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και επιβάλλεται πρόστιμο 20,00 ευρώ για όλες τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, δηλαδή τις δηλώσεις που θα κατατεθούν μετά τις 31 Μαΐου 2023.

 Ο Δήμος Ελασσόνας καλεί όλους τους αρδευτές να καταθέσουν τις δηλώσεις τους εμπρόθεσμα από 3/5 έως 31/5, προκειμένου να καταρτισθούν εγκαίρως τα ωρολόγια προγράμματα και να αποφευχθούν καθυστερήσεις και περιττές δαπάνες.

 Οι αιτήσεις θα γίνονται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στο Δημαρχείο Ελασσόνας. Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 24933-50205.

 Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα χρήσης του δικτύου όσοι οφείλουν τέλη άρδευσης από προηγούμενα έτη και δεν έχουν κάνει ρύθμιση οφειλών.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.