Μαθήτριες του Γυμνασίου – Λ.Τ. Λιβαδίου στο Φολίνιο της Ιταλίας με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+

 Μαθήτριες της Γ ‘ τάξης Γυμνασίου του Γυμνασίου – Λ.Τ. Λιβαδίου ταξίδεψαν στο Φολίνιο της Ιταλίας συμμετέχοντας σε κινητικότητα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA1 από τις 19 Μαρτίου έως και τις 25 Μαρτίου 2023.

Οι μαθήτριες βίωσαν μια πρωτόγνωρη εμπειρία συμμετέχοντας σε δράσεις του επιμορφωτικού προγράμματος: «School mobility for students in Erasmus+ KA1 Transnational Mobility to Italy». Φορέας υποδοχής ήταν το σχολείο Liceo Sientifico e Liceo Artistico “G. Marconi” στο Φολίνιο της Περούτζια της Ιταλίας.

Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν , να γνωρίσουν το περιβάλλον σχολείων της Ιταλίας και να ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οργανώθηκε επίσκεψη:

α) στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου υποδοχής (Liceo Marconi) κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθήτριες πραγματοποίησαν πειράματα Χημείας και Βιολογίας.

β) στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου υποδοχής όπου είχαν τη δυνατότητα:

  • να περιηγηθούν σε έναν εικονικό κόσμο και να ζήσουν την εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας (virtual reality).
  • να δημιουργήσουν αφίσα με συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και σε συνεργασία με τους μαθητές του Liceo Marconi
  • να επινοήσουν ένα παιχνίδι, δίνοντας τις δικές τους οδηγίες χρήσης, μέσα από μια ψηφιακή εφαρμογή και τέλος να παρουσίασαν το παραγόμενο στην ολομέλεια των μαθητών.

γ) στην περιοχή της Ασσίζης, όπου οι μαθήτριες επισκέφτηκαν και περιηγήθηκαν στα αξιοθέατα της περιοχής.

Οι μαθήτριες συνεργάστηκαν με μαθητές άλλων χωρών (Κύπρος, Ουγγαρία, Ιταλία) προκειμένου να εκπονήσουν εργασίες και να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες που τους ανατίθεντο κάθε φορά. Μέσα από το παιχνίδι (παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού, Lego), αναπτύχθηκε η κοινωνική δράση και καλλιεργήθηκε η ευρωπαϊκή συνείδηση.

Οι συμμετέχουσες μαθήτριες μαζί με τους συνοδούς καθηγητές αναμένεται να υλοποιήσουν στη σχολική κοινότητα πολλαπλασιαστικές δράσεις προκειμένου να περιγράψουν την εμπειρία τους και να μεταφέρουν σε όλους τους μαθητές του σχολείου τη γνώση που απέκτησαν.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.