Δήμος Ελασσόνας: 200.000,00 ευρώ από το ΠΕΠ Θεσσαλίας για την αναβάθμιση του Πλανηταρίου Ολύμπου

 Για την αναβάθμιση του Πλανηταρίου Ολύμπου που λειτουργεί στην Ελασσόνα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας και ο προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου κ. Τρ. Μπίτος σε συνάντηση που είχαν στο Δημαρχείο Ελασσόνας παρουσία του αντιδημάρχου κ. Δημ. Καρανίκα και του υπαλλήλου του φορέα κ. Ν. Γκατζιούρα.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας ευχαρίστησε τον κ. Μπίτο για τη συνεργασία και αναφέρθηκε στην πρόταση που κατέθεσε ο ΟΦΥΠΕΚΑ στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας για την προστασία των περιοχών Natura. Στο πλαίσιο της προγράμματος ο Δήμος Ελασσόνας είχε ζητήσει να ενταχθεί υποέργο για τη δημιουργία οπτικού περιεχομένου που θα αναβάθμιζε τη λειτουργία του Πλανηταρίου Ολύμπου που λειτουργεί στην Ελασσόνα και συγκεκριμένα στην αίθουσα θεάτρου «Δημάρχου Βασ. Φαρμάκη». Για τον σκοπό αυτό ο κ. Γάτσας είχε μεταβεί με τον αντιδήμαρχο κ. Καρανίκα στην Αθήνα και συζήτησαν για το θέμα με την πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΦΥΠΕΚΑ κ.κ. Μ. Παπαδοπούλου και Κ. Τριάντη αντίστοιχα. Για την πρόταση του Δήμου είχε ενημερωθεί επίσης ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προοπτική αναβάθμισης του Πλανηταρίου Ολύμπου.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ κατέθεσε τελικά την αίτηση χρηματοδότησης για την ανάδειξη και προστασία των περιοχών NATURA στη Θεσσαλία και η πρόταση του Δήμου Ελασσόνας εντάχθηκε ως 1ο υποέργο προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ. Το υποέργο έχει τίτλο «∆ράσεις ευαισθητοποίησης, προβολής και περιβαλλοντικής ενηµέρωσης για τον εξοπλισµό των υφιστάµενων Κέντρων Ενηµέρωσης που βρίσκονται στη περιοχή της Ελασσόνας, αλλά και της Έκθεσης του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου Ολύµπου». Ο ΟΦΥΠΕΚΑ ως καθολικός διάδοχος του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Ολύµπου, αφουγκραζόµενος την υψηλή οικολογική αξία, την ιδιαίτερη οµορφιά του φυσικού τοπίου, αλλά και τη σχετικά µικρή προβολή του ορεινού όγκου του Ολύµπου, που βρίσκεται στη δυτική του πλευρά (του Θεσσαλικού Ολύµπου), σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Ελασσόνας, προέκρινε προς υπαγωγή στο ΠΕΠ Θεσσαλίας τη συγκεκριµένη δράση, προκειµένου να εξοπλιστούν µε πλούσιο ψηφιακό υλικό υφιστάµενες και επισκέψιµες από το κοινό κτιριακές υποδοµές, και να προβληθεί η δυτική πλευρά του Ολύμπου, που είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό. To αντικείµενο του εν λόγω υποέργου είναι η παραγωγή τεσσάρων (4) ψηφιακών προϊόντων (βίντεο) διαφορετικής θεµατικής κατηγορίας µε 3πλή διαβάθµιση της χρονικής διάρκειας του κάθε ψηφιακού προϊόντος, τόσο µε τη χρήση επίγειων όσο και εναέριων µέσων (αεροβιντεοσκόπηση µε χρήση ΣµηΕΑ/Drone ή/και αεροπλάνου), διάρκειας περίπου 2½, 5 & 10 λεπτών (main & shortened versions), τα οποία θα απεικονίζουν και θα αποτυπώνουν βιντεοσκοπικά τα σηµαντικότερα στοιχεία της Προστατευόµενης Περιοχής του Εθνικού Πάρκου Ολύµπου και ειδικότερα της περιοχής που εµπίπτει εντός των ορίων του ∆ήµου Ελασσόνας, η οποία σήµερα ανέρχεται σε περίπου 140.000 στρέµµατα.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι να προβληθεί η περιοχή αρμοδιότητας του ∆ήµου Ελασσόνας και ειδικότερα το τµήµα που περιλαµβάνει τη δυτική πλευρά του Ολύµπου και είναι ενταγµένο στο  Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο Προστατευόµενων Περιοχών NATURA 2000, µε κωδική ονοµασία GR1250001 – «Όρος Όλυµπος». Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται επιβεβληµένη η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, µε στόχο την προώθηση της περιοχής ως τουριστικού προορισμού με έναν πιο εξελιγµένο και σύγχρονο τρόπο. Συγκεκριμένα η διάδοση και προβολή του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής βασίζεται σε σύγχρονα εργαλεία, όπως η χρήση του διαδικτύου για την προβολή βίντεο σε παγκόσμιες πλατφόρμες επικοινωνίας και τα κοινωνικά δίκτυα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Ελασσόνας ανήκουν περίπου 55.000 στρ. της συνολικής περιοχής του ∆ικτύου NATURA 2000 GR1250001 – «Όρος Όλυµπος», εντός της οποίας υπάρχουν τοποθεσίες εξαιρετικής οµορφιάς και σηµασίας, υπέροχες ορειβατικές διαδροµές που φτάνουν µέχρι τις κορυφές του Ολύµπου, δεκάδες οικοτουριστικές επιχειρήσεις και πολλοί ορεινοί οικισµοί που αποτελούν τις κύριες εισόδους και τα ορµητήρια για επισκέψεις πεζοπόρων και ορειβατών.

Τα βίντεο που θα παραχθούν θα προβάλλονται στους επισκέπτες (µαθητές, φοιτητές, µεµονωµένους επισκέπτες, συλλόγους) στο Ψηφιακό Πλανητάριο Ολύμπου, στα Κέντρα Πληροφόρησης της Ελασσόνας και του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, σε ηµερίδες, σεµινάρια, συνέδρια, εκθέσεις κλπ.

Οι τέσσερις (4) θεµατικές κατηγορίες για κάθε µια από τις οποίες θα δηµιουργηθεί ένα (1) ψηφιακό προϊόν (βίντεο), είναι οι εξής:

Α. Ανάδειξη και παρουσίαση των ορειβατικών διαδροµών του όρους Όλυµπος, που αναπτύσσονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Ελασσόνας.

Παρουσίαση όλων των ορειβατικών διαδροµών εντός της περιοχής χωρικής αρµοδιότητας του ∆ήµου Ελασσόνας, οι οποίες αναπτύσσονται επί του ορεινού όγκου του Ολύµπου και εντός των ορίων της Προστατευόµενης Περιοχής του ∆ικτύου NATURA 2000 GR1250001 – «Όρος Όλυµπος», µε ιδιαίτερη έµφαση στο ευρέως γνωστό ∆ιεθνές Ορειβατικό Μονοπάτι Ε4 και φυσικά στις διαδροµές που οδηγούν στις κορυφές του Μυθικού Βουνού από τη δυτική πλευρά του.

Β. Ανάδειξη και παρουσίαση των Παραολύµπιων Οικισµών  του  ∆ήµου Ελασσόνας

Παρουσίαση όλων των Παραολύµπιων Οικισµών, ήτοι των οικισµών που εδράζονται στους πρόποδες ή και σε µεγαλύτερα υψόµετρα του Ολύµπου και βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Ελασσόνας, µε έµφαση στις φυσικές οµορφιές που διαθέτουν, στις θέσεις θέας προς το βουνό που προσφέρουν στον επισκέπτη, στις δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας (οικονοµικές, πολιτιστικές) και στα ενδιαφέροντα ήθη και έθιµα που έχουν.

Γ. Ανάδειξη και παρουσίαση των οικοτουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων πρωτογενούς τοµέα, που δραστηριοποιούνται στη Παραολύµπια περιοχή του ∆ήµου Ελασσόνας

Στο ψηφιακό αυτό προϊόν (βίντεο) θα παρουσιαστούν οι οικοτουριστικές επιχειρήσεις αλλά και οι επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής (γεωργικές, κτηνοτροφικές, οινοποιητικές, αποστακτήρια  κλπ.), που έχουν ως έδρα τους την Παραολύµπια περιοχή και παράγουν τα προϊόντα ή/και παρέχουν τις υπηρεσίες τους, έχοντας ως πρώτη ύλη και ορµώµενες από την Ολύµπια Γη.

∆. Ανάδειξη και παρουσίαση χαρακτηριστικών σηµείων/τοποθεσιών της Παραολύµπιας περιοχής του ∆ήµου Ελασσόνας 

Στο ψηφιακό αυτό προϊόν (βίντεο) θα παρουσιαστούν και θα αναδειχθούν µε τη βοήθεια της εικονικής περιήγησης και της τρισδιάστατης µοντελοποίησης, χώροι ενδιαφέροντος που οπωσδήποτε αξίζει να επισκεφτεί κάποιος, ακόµα και αν η πρόσβαση σε ορισµένους από αυτούς, παρουσιάζει ορισµένες δυσκολίες. 

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.