Χάρτες πληθυσμού των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ελασσόνας Απογραφής 2021

 Επιμέλεια κειμένου & χαρτών: Αθανάσιος Γ. Δήμου

“Ο Αθανάσιος Γ. Δήμου, έχει καταγωγή από την Ελασσόνα, είναι M.Sc., M.Sc. (M.Eng) Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υπάλληλος του ΥΠΠΟΑ”.

Η περιοχή μελέτης είναι οι Δημοτικές κοινότητες (Δ.Κ.) του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο Δήμος Ελασσόνας έχει 60 οικισμούς και διοικητικά χωρίζεται σε 9 Δημοτικές ενότητες με 40 Δημοτικές Κοινότητες. Στις 40 Δημοτικές Κοινότητες ενσωματώθηκαν τα στοιχεία του πληθυσμού σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ και έγινε η δημιουργία των θεματικών χαρτών που παρουσιάζονται παρακάτω.

Η μεθοδολογία για την δημιουργία των χαρτών βασίστηκε στο αρχείο πίνακα (.xls)  βάση των αποτελεσμάτων του μόνιμου πληθυσμού της απογραφής 2021 (ΕΛΣΤΑΤ) καθώς και σε εργαλεία λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν:

  • Tα αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού για το έτος απογραφής 2021 (ΕΛΣΤΑΤ)
  • Tο ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα QGIS (https://qgis.org/en/site/)
  • Συμπληρωματικά τα αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού για το έτος απογραφής 2011 (ΕΛΣΤΑΤ)

Για την δημιουργία θεματικών χαρτών χρησιμοποιήθηκε ο τύπος choropleth. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία ένας χάρτης choropleth (προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις χώρος (choro) και πλήθος (pleth)), αποτελεί τύπου στατιστικού θεματικού χάρτη που χρησιμοποιεί ψευδόχρωμα. Εμφανίζει όρια γεωγραφικών περιοχών (διοικητική διαίρεση κλπ) με διαφορετικά χρώματα, μοτίβα, σκιάσεις σχετιζόμενα με μια μεταβλητή δεδομένων (πχ. Πληθυσμός).

Ακολουθεί η περιγραφή των θεματικών χαρτών:

Χάρτης 1: Χάρτης πληθυσμού Απογραφής 2021

Στο Χάρτη 1 απεικονίζεται ο πληθυσμός των Δ.Κ. της απογραφής 2021 με χρωματική διαβάθμιση και κατηγοριοποίηση 6 κλάσεων. Αναλυτικά παρατηρείται πως με τις αποχρώσεις πορτοκαλί και κόκκινο βρίσκονται οι μεγαλύτερες σε πληθυσμό Δ.Κ., ενώ με αποχρώσεις του πράσινου βρίσκονται οι μικρότερες σε πληθυσμό Δ.Κ. Στις μεγαλύτερες τιμές πληθυσμού των ΔΚ είναι η Ελασσόνα, το Λιβάδι, η Τσαριτσάνη, η Βερδικούσσα, η Κρανέα, ενώ στις μικρότερες τιμές πληθυσμού των ΔΚ είναι η Κρυόβρυση, η Άκρη, η Συκαμινέα, η Μαγούλα και το Λυκούδι. Στις ενδιάμεσες τιμές είναι οι υπόλοιπες ΔΚ όπως απεικονίζονται στο Χάρτη.

Χάρτης 2: Χάρτης πληθυσμιακής διαφοράς ετών Απογραφής 2011-2021

Στο Χάρτη 2 απεικονίζεται η πληθυσμιακή διαφορά των Δ.Κ. των απογραφών 2011-2021 με χρωματική διαβάθμιση και κατηγοριοποίηση 3 κλάσεων. Αναλυτικότερα παρατηρείται στο σύνολο των Δ.Κ. υπάρχει αισθητή μείωση του ποσοστού του πληθυσμού για όλο το Δήμο Ελασσόνας, με εξαίρεση την Δ.Κ. Συκαμινέας (σκούρο πράσινο) όπου έχει 12.8% αύξηση του πληθυσμού της. Οι μεγαλύτερες μειώσεις του πληθυσμού με τιμές (%) μεταξύ -30 με -50 είναι οι Δ.Κ.: Άκρης, Κρανέας, Λόφου, Βερδικούσσας, Λυκουδίου, Δομένικου, Πυθίου, Τσαπουρνιάς και Λουτρού (κόκκινο χρώμα). Ακολουθούν με πορτοκαλί χρώμα οι Δ.Κ. με τιμές (%) -15% με – 30% όπου βρίσκονται το μεγαλύτερο ποσοστό των ΔΚ. Ενώ με μικρότερες μειώσεις του πληθυσμού με τιμές (%) μεταξύ 0 με -15% είναι οι Δ.Κ.: Βαλανίδας, Ελασσόνας, Λιβαδίου, Κοκκινοπηλού , Καλλιθέας κ.α. (ανοικτό πράσινο).

Χάρτης 3: Χάρτης πληθυσμιακής πυκνότητας Απογραφής 2021

Στο Χάρτη 3 απεικονίζεται η πυκνότητα του πληθυσμού των Δ.Κ. των κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο για την απογραφή 2021 με χρωματική διαβάθμιση και κατηγοριοποίηση των 4 κλάσεων. Οι μεγαλύτερες σε έκταση Δ.Κ. είναι του Λιβαδίου, της Βερδικούσσας,της Ελασσόνας,της Κρανέας, του Κοκκινοπηλού και του Πυθίου. Ενώ οι μικρότερες σε έκταση Δ.Κ. είναι του Αμουρίου, της Μαγούλας, του Κοκκινογείου, της Μηλέας,της Ολυμπιάδος, της Γαλανόβρυσης. Ως προς την πυκνότητα των Δ.Κ. όπως παρατηρείται στο χάρτη με σκούρο πράσινο οι λιγότεροι κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι: η Κρυόβρυση, η Συκαμινέα, Φλάμπουρο, Πυθίου, Άκρης κλπ. Ενώ  όπως παρατηρείται στο χάρτη με κόκκινο χρώμα οι περισσότεροι κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι: η Ελασσόνα, το Αμούρι, Η Ολυμπιάδα, η Γαλανόβρυση, η Τσαριτσάνη κλπ. Στις ενδιάμεσες τιμές με πορτοκαλί και ανοικτό πράσινο βρίσκονται οι υπόλοιπες Δ.Κ. όπως απεικονίζονται στο χάρτη.

Πηγές:

– Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας (ΦΕΚ 2802/ τ Β / 26-04-2023) -https://www.statistics.gr/2021-census-res-pop-results

– Ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα QGIS – https://qgis.org/en/site/

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.