Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 30 Μαΐου στις 2:30 το μεσημέρι, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου της πόλης, με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτήματος του κ. Δημητρίου Κατσαρού για μίσθωση δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Πετρωτού με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

2. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

3. Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

4. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

5. Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

6. Έγκριση υπογραφής της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Λάρισας μετά την ανάδειξη αναδόχου από τη διαγωνιστική διαδικασία που διενεργήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

7. Απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Μαΐου ύψους 35.803,24 στον ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

8. Επιλογή «Αναθέτουσας Αρχής» για τον ορισμό του Προέδρου της εκάστοτε επιτροπής παραλαβής έργου σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών στην Κοινότητα Κρανέας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στην Κοινότητα Λουτρού». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

11. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Αίθουσα προβολής τοπικού πολιτισμού». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

13. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση πλακόστρωτων στο Δήμο Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

14. Εξέταση αιτήματος για παράταση της σύμβασης μίσθωσης περιπτέρου στην Κοινότητα Λιβαδίου. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

15. Έγκριση πρόσληψης ενός οδηγού απορριμματοφόρου με σύμβαση διάρκειας δύο μηνών. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

16. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. του ΟΚΠΑΠ. Ορισμός νέου Προέδρου. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

17. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με τοπικούς φορείς. Εισηγητής Κ. Πασχόπουλος.


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.