Τα αποτελέσματα στην εκλογική περιφέρεια της Λάρισας είναι τα εξής: