Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ήμερο Summer School για τα Αρωματικά -Φαρμακευτικά Φυτά του Ολύμπου

 Με τη συμμετοχή ενός μικτού  ακροατηρίου που αποτελούνταν από  Γεωπόνους-γεωτεχνικούς, κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, υποψήφιους και υφιστάμενους καλλιεργητές Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, χημικούς, φαρμακοποιούς, φοιτητές συναφών ειδικοτήτων, μεταποιητές διακινητές φυσικών προϊόντων και απλούς πολίτες , ολοκληρώθηκε στην Ελασσόνα την Κυριακή 28 Μαΐου 2023, ένα εξαιρετικό Summer School, που εντάσσεται στο Έργο Olympus+ και  χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο.

Πρόκειται  για μια σημαντική πρωτοβουλία του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ ,Α.Ε.», που σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας(ΟΦΥΠΕΚΑ), το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», τον ΧΟΠΣ Σπαρμού και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , διοργάνωσε  στην Ελασσόνα,  από 25-28 Μαΐου 2023, ένα 4ήμερο Σεμινάριο/Εργαστήριο για την καλλιέργεια , μεταποίηση και αξιοποίηση των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, που φύονται στον Όλυμπο.

Η διάρκεια της κατάρτισης ήταν 30 ώρες από τις οποίες 20 ώρες ήταν θεωρία και 10 ώρες εργαστήρια και ημέρες Πέμπτη 25 – Κυριακή 28 Μαΐου 2023.

Η κατάρτιση πραγματοποιήθηκε από εξαιρετικούς εισηγητές και ειδικούς στην καλλιέργεια , μεταποίηση και αξιοποίηση των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, που φύονται στον Όλυμπο , αλλά και στην επιχειρηματικότητα που αναπτύσσεται γύρω από αυτά και συγκεκριμένα από τους Dr. Dr Ελένη Μαλούπα (Διευθύντρια ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) , Dr  Κατερίνα Γρηγοριάδου (Ερευνήτρια ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), Dr Ανδρέα Οικονόμου (Ψυχολόγος-Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ) και  Νέλλη Οικονόμου, στο Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας και στην Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού.

Στόχος του Summer School ήταν η  εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα σχετικά με αυτοφυή Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά του Ολύμπου, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων

Διδακτικές Ενότητες:

Διατήρηση και αξιοποίηση ειδών της ελληνικής χλωρίδας ,Βοτανικοί Κήποι και φυτά: από την έρευνα στην αειφορική αξιοποίηση, Αξιοποίηση Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά ειδών της ελληνικής χλωρίδας: προκλήσεις και ευκαιρίες, Ποικιλότητα αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, Πολλαπλασιαστικό υλικό, Εγγενής αναπαραγωγή ειδών της ελληνικής χλωρίδας: συλλογή, καθαρισμός και διατήρηση σπερμάτων, Αγενής αναπαραγωγή ειδών της ελληνικής χλωρίδας: εφαρμογή κλασικών και βιοτεχνολογικών μεθόδων, Τεχνικές καλλιέργειας, εχθροί και ασθένειες, συλλογή δρόγης, εκμηχάνιση, τεχνικές ξήρανσης, Λειτουργικά Τρόφιμα. Αναφορά στο ρόλο τους στην υγεία, Υπερτρόφιμα (superfoods), Παραδοσιακά Μεσογειακά Τρόφιμα, Ελληνικά Α/Φ φυτά και Αιθέρια Έλαια, Αλληλέγγυα Κοινωνική Οικονομία: Θεωρία και Πράξη, Μια πρώτη προσέγγιση, Έννοιες και οριοθετήσεις της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, Η θέση της ΚΑλΟ στον Κόσμο και στην Ελλάδα, Συλλογική επιχειρηματικότητα με αντικείμενο τα τοπικά προϊόντα.

Εργαστήρια

Αναπαραγωγή φυτών, Γευσιγνωσία ελληνικών ροφημάτων και αρωματικού αλατιού, Παρασκευή προϊόντων κοσμετολογίας (ορός, αλοιφές κ.ά.)

Ευχαριστίες του Δικτύου “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”

Ο Πρόεδρος και οΙ Αντιπρόεδροι  του Δικτύου “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” κ.κ. Κώστας Σκριάπας Κώστας Φουρκιώτης και Θωμάς Αστερίου, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξαιρετική προετοιμασία και διοργάνωση από την ΑΕΝΟΛ Α.Ε., μιας από τις πλέον σημαντικές δράσεις του έργου Olympus+ , όπως ήταν το 4ήμερο Summer School για τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά του Ολύμπου, για τη μεγάλη συμμετοχή  και ενδιαφέρον των δεκάδων εκπαιδευόμενων και φυσικά το μεγάλο θετικό αναπτυξιακό αποτύπωμα  για την περιοχή ,όπως είναι η  εξειδικευμένη εκπαίδευση των παραγωγών και η δημιουργία επιχειρηματικότητας στην περιοχή, πάνω στον -πολλά υποσχόμενο- κλάδο των ΑΦΦ.

Επίσης, το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” τονίζει το έντονο  ενδιαφέρον του Δήμου Ελασσόνας και του Δημάρχου κ. Νίκου Γάτσα,  για τη φιλοξενία του Summer School  στις νέες εγκαταστάσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης , αλλά και του Κέντρου Τοπικής Ιστορίας , που παραδόθηκαν στους πολίτες και κοσμούν την πόλη , για την υποστήριξη  του έργου Olympus+  συνολικά ,αλλά και για το έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύει στη στήριξη των παραγωγών  του πρωτογενούς τομέα και τη δημιουργία  επιχειρηματικότητας σε έναν πολύ σημαντικό κλάδο, όπως είναι η καλλιέργεια των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στον Όλυμπο, που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και εισόδημα στις τοπικές κοινωνίες.

Η Δράση του Summer School ( Δράση 3)   εντάσσεται  στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα σημαντικού και πρωτοπόρου Έργου με τίτλο:  «Τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά Ολύμπου, ως πρόκληση για διατήρηση της βιοποικιλότητας -Olympus+», που έχει εγκριθεί προς υλοποίηση από το Πράσινο Ταμείο,  στα όρια του Δήμου Ελασσόνας , με δικαιούχο και συντονιστή Φορέα το Δίκτυο  ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» , που υπέβαλε την πρόταση και διεκδίκησε το έργο Olympus+, πανάξια και σε έντονο και αυστηρό ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Το Έργο Olympus+ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2021» στο πλαίσιο του μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος».

Ένα έργο– διαφήμιση στα περίφημα Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά του Ολύμπου

 Στόχος του έργου είναι να αναδείξει στο ευρύ κοινό τη σημασία του εδάφους για την παραγωγή Αρωματικών –Φαρμακευτικών Φυτών σε μεγάλα υψόμετρα, την προσαρμογή και τη μετρίαση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην καλλιέργειά τους, την επιστημονική ενημέρωση αλλά και την αξία τους στη ζωή και την υγεία του ανθρώπου.

Για τον λόγο αυτό, εξειδικευμένα εργαστήρια και επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα εργαστούν για τον πιλοτικό εντοπισμό και χαρτογράφηση περιοχών, που υφίστανται έντονες αλλοιώσεις χλωρίδας από έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα (συλλογή,  παράνομη βόσκηση) και φυσικές καταστροφές, τη Δημιουργία Πιλοτικής Στρατηγικής διαχείρισης περιοχών υπό απειλή, τη Μελέτη  και καταγραφή χλωρίδας αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών ,συγκεκριμένης περιοχής ΝΔ Ολύμπου-Χαρτογράφηση περιοχής αρωματικών φυτών., ανάπτυξη Μεθοδολογίας  αποκατάστασης της Χλωρίδας και τη Δημιουργία  οδηγού  ενημέρωσης για τα ΑΦΦ Ολύμπου, για τους κινδύνους  καταστροφής των αρωματικών φυτών και μέθοδοι αποκατάστασης, σε ηλεκτρονική μορφή).

Με πιλοτικό πεδίο εφαρμογής τα χωριά της υπαίθρου του ΝΔ Ολύμπου, το έργο προτείνει, επίσης,  την εκπόνηση διεπιστημονικής έρευνας για την προστασία των ΑΦΦ στο αυτοφυές τους πεδίο , την υλοποίηση συμμετοχικών βιωματικών εργαστηρίων στην Ελασσόνα , από ειδικούς, πάνω στο αντικείμενο, επιστήμονες, που αναλύουν το θέμα από την παραγωγή, την τυποποίηση, την προώθηση και εμπορία, μέχρι τον τελικό καταναλωτή, τα οποία  εμπλέκουν τους κατ’ εξοχήν διαχειριστές της γης και των εδαφών (καλλιεργητές, παραγωγούς, γεωπόνους, επιχειρηματίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα), προκειμένου να αναδειχθούν προκλήσεις, προτάσεις και κυρίως  λύσεις που σχετίζονται με τις χρήσεις γης και την καλλιέργεια ΑΦΦ, την βιώσιμη αγροτική παραγωγή και την προστασία και βελτίωση των εδαφών.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα  https://aenol.gr/ και στο site της δράσης https://olympus-protect.gr/ .


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.