Έναρξη εγγραφών στην παιδική κατασκήνωση Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αγιάς

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αγιάς ανακοινώνει ότι ξεκινά από σήμερα, 19 Ιουνίου 2023, και διαρκεί έως τις 26 Ιουνίου 2023, η υποβολή αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2023.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στο email campstomiou@gmail.com ή δια ζώσης στο δημοτικό κατάστημα Στομίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2495350200 και 2495350216 κα Βάνα Καραγεώργου.Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα αφορά στο χρονικό διάστημα από 3 Ιουλίου 2023 έως και 23 Ιουλίου 2023 και χωρίζεται στις παρακάτω κατασκηνωτικές περιόδους:

– 1η περίοδος: 3/7/2023-12/7/2023

Παιδιά ηλικίας 6 – 16 ετών (που έχουν γεννηθεί από το έτος 2007 έως και το έτος 2017)

– 2η περίοδος: 14/7/2023-23/7/2023

Παιδιά ηλικίας 6 – 16 ετών (που έχουν γεννηθεί από το έτος 2007 έως και το έτος 2017)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του γονέα στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το φύλο και η ημερομηνία γέννησης του παιδιού. Επιπλέον θα αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ενδείας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες κ.λ.π)

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αιτούντος γονέα.

Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2022 (ή του 2021 εάν δεν έχει υποβληθεί πρόσφατη φορολογική δήλωση) ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδόθηκε το τελευταίο τρίμηνο.

Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η σημερινή κατάσταση της υγείας, του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λ.π)

Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας παιδιού.

Για τις κάτωθι περιπτώσεις:

Μονογονεϊκή οικογένεια: Το έντυπο της επιμέλειας και της γονικής μέριμνας.
Άνεργοι: Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ έκδοσης εντός 5 ημερών πριν την υποβολή της αίτησης.
Αλλοδαποί: Φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ.
Πολύτεκνοι: Κάρτα πολυτεκνίας (αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Κατά την επιλογή των κατασκηνωτών προτιμούνται οι οικονομικά ασθενέστεροι.

Ο κατασκηνωτής εφόσον επιλεγεί καταθέτει το ποσό συμμετοχής του (30,00€) σε λογαριασμό του Δήμου Αγιάς, εξαιρουμένων των κάτωθι περιπτώσεων που δεν καταβάλλουν ποσό συμμετοχής:

– τα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, των οικογενειών που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι καθώς και των οικογενειών που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.