Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Συνεδριάζει την Παρασκευή 30 Ιουνίου στις 2:30 το μεσημέρι, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου της πόλης, με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Ελασσόνας για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Ελασσόνας» στο πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

2. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

3. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων με τοπικούς φορείς – συλλόγους. Εισηγητής Κ. Πασχόπουλος.

4. Απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Ιουνίου ύψους 35.803,24 € στον ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

5. Έγκριση απευθείας εκποίησης χρήσιμης ξυλείας μετά από άγονη δημοπρασία. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

6. Εξέταση αιτήματος του κ. Κων/νου Ζιώζιου για συμπερίληψη του υιού του ως τρίτου αντισυμβαλλόμενου στη σύμβαση μίσθωσης δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Ανάληψης. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

7. Εξέταση αιτήματος για υποκατάσταση του μισθωτή του δημοτικού αναψυκτηρίου στην Κοινότητα Ελασσόνας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

8. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2» του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

9. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την έκδοση δασικών ρυθμιστικών διατάξεων καυσοξύλευσης. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

10. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων για νέο ποιμνιοστάσιο της «ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Μπάχανα» της Κοινότητας Αμουρίου. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

11. Έγκριση τροποποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ. Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

12. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου – Λυκείου Τσαριτσάνης». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

13. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση πλακόστρωτων στο Δήμο Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

15. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

16. Έγκριση του πορίσματος της επιτροπής καθορισμού της αξίας των υπό ανταλλαγή ακινήτων στην Κοινότητα Γεράνειας. Εισηγητής Χ. Παπαδημητρίου.

Α.Ν.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.