Αναβαθμίζεται με νέα πεζοδρόμια η οδός Μαυροδήμου στο Τοξωτό Γεφύρι Ελασσόνας

Τη σύμβαση για τη διαμόρφωση νέων πεζοδρομίων κατά μήκος της οδού Μαυροδήμου υπέγραψε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας με τον ανάδοχο του έργου κ. Αστέριο Μιχούλη, με έδρα την Τσαριτσάνη. 

Το έργο έχει τίτλο «Διαμόρφωση πεζοδρομίων οδού Μαυροδήμου» προϋπολογισμού 27.000,00  € (με ΦΠΑ 24%) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας τόνισε: «Σε ακόμη μια ανάπλαση προχωράμε τις επόμενες ημέρες, με την κατασκευή και διαμόρφωση νέων πεζοδρομίων επί της οδού Μαυροδήμου. Η αναβάθμιση των πεζοδρομίων της πόλης, όπως και οι ασφαλτοστρώσεις που έχουν ξεκινήσει, θα αλλάξουν σταδιακά τις γειτονιές και θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για την ασφάλεια και την άνεση των κατοίκων. Η οδός Μαυροδήμου ενώνει τη συνοικία Βαροσίου με το κέντρο της πόλης της Ελασσόνας, σε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία, όπου βρίσκεται το Τοξωτή Γεφύρι Ελασσόνας, αλλά και το ιστορικό παλιό κτήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου. Καθημερινά ο δήμος μας αλλάζει όψη με έργα και παρεμβάσεις με σκοπό όλοι οι δημότες μας να απολαμβάνουν ασφαλείς και καλοδιατηρημένες υποδομές».

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Η μελέτη αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης -  συντήρησης (επισκευή – ανακατασκευή) των πεζοδρομίων επί της οδού Ιωάννη Μαυροδήμου από το ύψος της οδού «ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ» έως το ύψος του δημοτικού κτιρίου «Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού Ελασσόνας» στην πόλη της Ελασσόνας.
Τα υπάρχοντα πεζοδρόμια εμφανίζουν πολλές φθορές λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών, αλλά και από την φυσική φθορά η οποία έχει επέλθει με τη χρήση και το πέρασμα του χρόνου.  
Γενικά οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής:
Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, ώστε να προστατεύεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια εκτέλεση των εργασιών.
Αποξήλωση των υφιστάμενων (κατεστραμμένων) κρασπέδων με τα ρείθρα τους.
Καθαιρέσεις σκυροδέματος, το οποίο έχει διαστρωθεί για τη λειτουργικότητα του πεζοδρομίου αντί πλακών.
Υδραμμοβολή των υφιστάμενων πεζοδρομίων στην γέφυρα πριν την επίστρωση των πλακών
Εκσκαφές, όπου απαιτείται (π.χ. κατασκευή νέου πεζοδρομίου), σε βάθος τέτοιο ώστε η τελική στάθμη του κατασκευαζόμενου πεζοδρομίου να διαμορφώνεται στα +0,15m από εκείνη του ρείθρου. Μέσο βάθος εκσκαφής 0,20m.
Διάστρωση με κοκκώδη υλικά, σε συμπιεσμένο πάχος 0,15m στις θέσεις ολικής ανακατασκευής των πεζοδρομίων.
Διάστρωση – κατασκευής βάσης σκυροδέματος C16/20 και πάχους 0,12m, οπλισμένο με χαλύβδινο δομικό πλέγμα.
Κατασκευή των ρείθρων από σκυρόδεμα C20/25 με κατάλληλη κλίση για την απορροή των ομβρίων, καθώς και  κατασκευή βάσεως των κρασπέδων.
Τοποθέτηση νέων πρόχυτων κρασπέδων,  με μέριμνα για την καταβιβασμό των κρασπέδων στις εισόδους των χώρων στάθμευσης, για τη διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων.
Διαμόρφωση ραμπών διάβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στις γωνίες των πεζοδρομίων.
Προσαρμογή της στάθμης υφιστάμενων φρεατίων επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου.
Επίστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστες.
Αμμοβολή των υφιστάμενων σιδερένιων κιγκλιδωμάτων προκειμένου να καθαριστούν 
από σκουριές, ρητίνες χρωμάτων, γράσο και λοιπά στοιχεία.
Ελαιοχρωματισμός των υφιστάμενων σιδερένιων κιγκλιδωμάτων.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.