Έτοιμο για δημοπράτηση το δίκτυο αποχέτευσης στην κοινότητα Βερδικούσιας

Ένα σημαντικό έργο, που θα ολοκληρώσει το δίκτυο αποχέτευσης και θα αναβαθμίσει την Κοινότητα Βερδικούσιας, είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί από το Δήμο Ελασσόνας.

Η Ε. Υ. Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή» και «Πολιτική Προστασίας»  προέβη στην έγκριση των τευχών της διακήρυξης και της διαδικασίας με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης (Β’ φάση) και Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. στην κοινότητα Βερδικούσσας» συνολικού προϋπολογισμού 2.974.729,88 € χωρίς ΦΠΑ.

To συγκεκριμένο έργο, αφορά στην αναβάθμιση της ΕΕΛ δυναμικότητας 2.500 ι.κ. και περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού, την κατασκευή των αναγκαίων υποστηρικτικών έργων πολιτικού μηχανικού για την εγκατάσταση του ανωτέρω εξοπλισμού και τη θέση σε αποδοτική λειτουργία για διάστημα 6 μηνών, καθώς και την εγγυημένη καλή λειτουργία του εξοπλισμού για 1 έτος. 

Αναφορικά με τα δίκτυα αποχέτευσης, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή έργων συλλογής των λυμάτων του δομημένου τμήματος του οικισμού Βερδικούσσας με υπόγειους κλειστούς αγωγούς. Τα λύματα του οικισμού θα οδηγούνται με βαρύτητα, μέσω των υφιστάμενων αγωγών μεταφοράς, στην ΕΕΛ Βερδικούσσας. Συνολικά, πρόκειται να κατασκευαστούν περίπου 6 χλμ. Εσωτερικού δικτύου αγωγών ακαθάρτων, με τα απαραίτητα φρεάτια επίσκεψης.

Το έργο θα συμβάλλει τόσο στην βελτίωση της αισθητικής και της υγιεινής της περιοχής που εξυπηρετείται από αποχετευτικό δίκτυο, όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών νερών. Η λειτουργία της εγκατάστασης θα θέσει τέρμα στους κινδύνους για την δημόσια υγεία που προκαλούνται από τη διαφυγή ανεπεξέργαστων λυμάτων και λοιπών αποβλήτων στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλοντας στην αειφορία.


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.