Δημιουργία αλγόριθμου ενημέρωσης εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών από δορυφόρους στα όρια του “Δήμου Ελασσόνας”, με ειδοποίηση στο “e-mail

 Καβαλιώτης «Πολιτικός Μηχανικός» δημιούργησε και ενεργοποίησε αλγόριθμο, (διά μέσου της διαδικτυακής «πλατφόρμας» «Global Forest Watch»), ενημέρωσης ενδεχόμενης εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, με εντοπισμό από δορυφόρους, αποκλειστικά για τα όρια έκτασης του «Δήμου Ελασσόνας», Νομού Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας με δυνατότητα έγκαιρης ειδοποίησης μόλις αυτές εντοπιστούν, («as soon as fires are detected»), τόσο σε οποιοδήποτε προσωπικό, (για κάθε κάτοικο του Δήμου ξεχωριστά), όσο και σε οποιοδήποτε «Υπηρεσιακό» “e-mail”, (οποιασδήποτε ενδεχόμενης και αρμόδιας εμπλεκόμενης με τα θέματα των δασικών πυρκαγιών είτε Υπηρεσίας είτε Οργανισμού) [1]. 

Σε πρώτη φάση έχει γίνει ενεργοποίηση του αλγόριθμου με ειδοποίηση αποκλειστικά στο “e-mail” του συγγραφέα του παρόντος άρθρου με την χρήση «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων» («Γ.Π.Σ.») (“Geographical Information Systems”) (“G.I.S.”) [1]. 

Επί πλέον, υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητης ειδοποίησης τόσο για κάθε Δήμο/Νησί είτε Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα/Αποκεντρωμένη Διοίκηση ξεχωριστά, (δηλαδή για ειδοποίηση του κάθε Δήμου/Νησιού είτε της κάθε Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας/Αποκεντρωμένης Διοίκησης ξεχωριστά για ενδεχόμενες πυρκαγιές οι οποίες θα εκδηλωθούν μέσα στα αποκλειστικά όρια του κάθε ξεχωριστού και συγκεκριμένου Δήμου/Νησιού είτε της κάθε ξεχωριστής και συγκεκριμένης Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας/Αποκεντρωμένης Διοίκησης) όσο και για κάθε ξεχωριστή αρμόδια Υπηρεσία του κάθε ξεχωριστού Δήμου είτε της κάθε ξεχωριστής  Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας/Αποκεντρωμένης Διοίκησης (π.χ. αρμόδιο γραφείο για την πολιτική προστασία του κλπ.) [1]. 

Περαιτέρω, υπάρχει και η δυνατότητα ανεξάρτητης ειδοποίησης και στο «e-mail» οποιασδήποτε άλλης ενδεχόμενα αρμόδιας για θέματα πυρκαγιών Υπηρεσίες, (π.χ. Πολιτική Προστασία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πυροσβεστικό Σώμα, Αστυνομία, Δασικές Υπηρεσίες, Δασαρχεία, εθελοντικές οργανώσεις κλπ.) [1].

Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα για ειδοποίηση και σε ακόμη μικρότερης κλίμακας έκτασης επίπεδο όπως για κάθε ξεχωριστή «Δημοτική Ενότητα» (πρώην Δήμοι που δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα «Καποδίστριας»).

 


Εικόνα 1. Η απεικόνιση της ενεργοποίησης του αλγόριθμου ειδοποίησης για δασικές πυρκαγιές στην σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Global Forest Watch»), η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στα όρια του «Δήμου Ελασσόνας», (με ταυτόχρονη σύντομη περιγραφή της βλάστησης, του κλίματος, της έκτασης και του τοπογραφικού αναγλύφου της συγκεκριμένης περιοχής) [1].

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/».

Παρατήρηση/Υπεύθυνη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης: Ο συγγραφέας του παρόντος άρθρου αποποιείται την οιαδήποτε ευθύνη, στις παρακάτω περιπτώσεις, να ενημερώσει τις οιεσδήποτε ενδεχόμενα αρμόδιες αρχές, καθώς ενδέχεται: (1). να μην υποπέσει στην αντίληψή του άμεσα η αποστολή του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος, (2).να μην αποσταλεί έγκαιρα από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα», (είτε λόγω ενεδεχόμενης δεισλειτουργίας αυτής είτε λόγω προσωρινής/ οριστικής διακοπής λειτουργίας αυτής είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή αιτία), το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο προσωπικό του “e-mail”, (3).να μην υπάρχει διαθέσιμος χώρος από τον «διακομιστή αλληλογραφίας» του προσωπικού του “e-mail” με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποσταλεί το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Επίσης, ο συγγραφέας του παρόντος άρθρου δηλώνει ρητά ότι αποτελεί υποχρέωση του κάθε ενδιαφερόμενου, (είτε φυσικού είτε νομικού προσώπου είτε οιασδήποτε Αρχής), να δημιουργήσει και ενεργοποιήσει τον συγκεκριμένο αλγόριθμο καθώς τόσο τα απαιτούμενα εργαλεία και η σχετική βιβλιογραφία είναι όλα «ανοιχτής πρόσβασης» (“open access”) όσο και από το γεγονός ότι μετά την δημοσίευση του παρόντος άρθρου η προαναφερθείσα δημιουργία και ενεργοποίηση του συγκεκριμένου αλγόριθμου καθίσταται ευκολότερη από τον κάθε ενδιαφερόμενο διά μέσου του παρακάτω ηλεκτρονικού συνδέσμου: «https://gfw.global/46LH8vc», δημιουργώντας (ο κάθε ενδιαφερόμενος) τον δικό του είτε προσωπικό είτε υπηρεσιακό «λογαριασμό», εισάγοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση, («e-mail»), στην οποία επιθυμεί να λάβει πληροφόρηση και ενεργοποιώντας την διαθέσιμη επιλογή: «as soon as fires are detected», έτσι ώστε να λάβουν πληροφόρηση μόλις εντοπιστούν οι ενδεχόμενες εκδηλώσεις φωτιάς.

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:

1.GLOBALFORESTWATCH.ORG,

(«https://www.globalforestwatch.org/»),

2.1.LARISSAPRESS.GR,

(«https://www.larissapress.gr/2021/03/24/th-papalaskaris-erevna-potamia-kai-remata-tou-n-larisas-me-idia-mesa/»),

2.2.ELASSONA.GR,

(«https://www.elassona.gr/news/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC.html»),

2.3.ELEFTHERIA.GR,

(«https://www.eleftheria.gr/%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1/item/288392-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%C2%BB.html»),

2.4.THESSALIAECONOMY.GR,

(«https://www.thessaliaeconomy.gr/blog/energeia/mia-ydrologiki-meleti-gia-ton-elassoniti-potamo»),

2.5.MICHANIKOS-ONLINE.GR,

(«https://www.michanikos-online.gr/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/»),

2.6.LARISSANET.GR,

(«https://www.larissanet.gr/2021/05/07/protoporiaki-ydrologiki-erevna-ston-elassoniti-potamo/»),

2.7.PINEIOSNEWS.GR,

(«https://www.pineiosnews.gr/2023/06/06/oi-chriseis-kai-kalypseis-gis-tou-dimou-elassonas-nomou-larisas-kata-to-chroniko-diastima-2017-2022-opos-apotyponontai-apo-to-doryforiko-systima-copernicus-sentinel-2/»),

2.8.NEWS.B2GREEN.GR,

(«https://news.b2green.gr/28157/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1»),

2.9.ECOPRESS.GR,

(«https://ecopress.gr/fragma-agioneriou-oi-chamenes-efkairi/»),

2.10.YPETHE.GR,

(«https://ypethe.gr/news/i-axiepaini-protovoylia-enos-neoy-epistimona-gia-ydrologiki-ereyna-stin-periohi-elassonas»),

2.11.TINEALARISSA.GR,

(«https://tinealarissa.gr/2023/06/05/%CE%BF%CE%B9-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC/»),

2.12.KOSMOSLARISSA.GR,

(«https://www.kosmoslarissa.gr/blog/%CE%BF%CE%B9-%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-2017-2022-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-copernicus-sentinel-2»),

2.13.ONLARISSA.GR,

(«https://www.onlarissa.gr/2022/12/30/to-terastio-ydatiko-dynamiko-tou-potamou-elassoniti-kai-oi-chamenes-efkairies-tou-fragmatos-agioneriou-pente-paradeigmata/»),

2.14.TIRNAVOSPRESS.GR,

(«https://tirnavospress.gr/to-terastio-ydatiko-dynamiko-potamoy-elassoniti-oi-chamenes/»),

2.15.THELARISSAPAPER.GR,

(«https://thelarissapaper.gr/2022/12/31/oi-chamenes-efkairies-tou-fragmatos-agioneriou-dimou-elassonas-nomou-larisas-me-arithmous-pente-paradeigmata/»),

2.16.TRIKALAOLA.GR,

(«https://www.trikalaola.gr/protoporiaki-ydrologiki-erevna-ston-potamo-elassoniti/»),

2.17.PERREVIA.NET.GR,

(«https://perrevia.net.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF/»),

Γεωγραφική έρευνα/Έρευνα Πολιτικής Προστασίας του Θωμά Παπαλάσκαρη, 

●MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,

●Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,

●«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,

●«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,

●«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,

●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),

●«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),

●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,

●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)».

●«Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού Δωδεκανήσων» (με σύμβαση «Δ.Δ.Α.Χ.», «17/01/2022-../../….»),

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

Του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη

Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός MSc.


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.