Δήμος Ελασσόνας: Εκδόθηκε σπάνια βραβευμένη μελέτη για την επαρχία Ελασσόνας του 1935-1938

 Τη μελέτη του Νικόλαου Σέττα «Περί της γεωργικής, κτηνοτροφικής, δενδροκομικής και παραγωγικής καθόλου αναπτύξεως της επαρχίας Ελασσόνος», η οποία εκπονήθηκε την περίοδο 1935-1938 και βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 1939, εξέδωσε πρόσφατα ο Δήμος Ελασσόνας ως πρώτη επίσημη έκδοση βιβλίου.

Η συγκεκριμένη μελέτη είχε παραμείνει επί δεκαετίες αδημοσίευτη, ενώ το μοναδικό δακτυλογραφημένο αντίτυπο βρίσκεται σήμερα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας, όπου ο ίδιος ο ερευνητής το κατέθεσε το 1981.

Τη σπάνια αυτή μελέτη, προκειμένου να αποτελέσει το πρώτο ιστορικά έντυπο, που εκδίδεται από τον Δήμο Ελασσόνας, επιμελήθηκε ο κ. Ευάγγελος Τσακνάκης, συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον, μία ευσύνοπτη, για το αναγνωστικό κοινό, εισαγωγική παρουσίαση του συνόλου της εργασίας του Ν. Σέττα, η οποία διαρθρώνεται σε δύο μέρη.

Στο Α΄ μέρος αναλύεται η γεωγραφική θέση και η έκταση της επαρχίας Ελασσόνας της δεκαετίας του 1930, αλλά και πλήθος δημογραφικών και άλλων οικονομικοκοινωνικών στοιχείων της τότε περιοχής, όπως η ανάλυση του πληθυσμού και της διοικητικής διαίρεσης, των υδατικών, κλιματικών και εδαφικών πληροφοριών, των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, η ανάλυση της κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης των αγροτών, ιδίως, αναφορικά με την ασφάλιση, τη φορολογία και τον τρόπο καλλιέργειας φυτών, και τέλος, η ανάλυση της κτηνοτροφίας, με χαρακτηριστικές αναφορές, σχετικά με τη νομαδική-χωρική κτηνοτροφία, τα μικρά- μεγάλα ζώα κλπ.

Το έργο ολοκληρώνεται με το Β΄ μέρος της μελέτης, όπου ο συγγραφέας προτείνει μέτρα βελτίωσης, ώστε να επωφεληθούν οι αγρότες εκείνης της εποχής, καθώς και οι αγρότες των επόμενων γενιών, με το χαρακτηριστικό στοιχείο, ότι τα μέτρα αυτά είναι εφαρμόσιμα, τόσο από τους ίδιους τους γεωργούς, όσο και από το κράτος.

Το βιβλίο προορίζεται να εμπλουτίσει τη νεοσύστατη συλλογή εκδόσεων του Δήμου Ελασσόνας, ενώ σε ό,τι αφορά την επικείμενη λειτουργία της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ελασσόνας, αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι, εφόσον στο εξής θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, η παρούσα μελέτη δεν θα αποτελέσει απλώς την πρώτη έκδοση του Δήμου σε έντυπη μορφή, αλλά για πρώτη φορά θα προσφέρεται και ψηφιοποιημένη προς διευκόλυνση του ευρύτερου κοινού, αναρτημένη εδώ: https://www.academia.edu/104157970.

Για τη νέα πολιτιστική πρωτοβουλία, κατά το προσεχές διάστημα, αναμένεται να γίνει η παρουσίαση της μελέτης, όπου το αναγνωστικό κοινό θα έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί την έντυπη έκδοσή της.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, εξέφρασε για άλλη μια φορά την ικανοποίησή του για τη διαρκή και μεθοδευμένη συμβολή του Δήμου Ελασσόνας στη διατήρηση της διαχρονικής και εξέχουσας πνευματικής πορείας του τόπου, δηλώνοντας, επιπλέον, χαρακτηριστικά, ότι «Με την παρούσα έκδοση φέρνουμε στο φως μία σπάνια καταγραφή ιστορικών στοιχείων, της δεκαετίας του 1930, για το σύνολο του Δήμου μας, η οποία δεν έρχεται απλώς, να ενισχύσει την επιστημονική ιστορική έρευνα και να εμπλουτίσει τη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου με αξιόλογα για τη μοναδικότητά τους συγγράμματα, αλλά να σηματοδοτήσει και να εδραιώσει τη νέα πρωτοβουλία του Δήμου Ελασσόνας, μέσω της οποίας και με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και νέας θεματολογίας, θα επιχειρείται η σύνδεση της Κοινότητας με το παρελθόν της και την πολύ ενδιαφέρουσα εξελικτική της πορεία στο ιστορικό συνεχές».

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.