Προτάσεις ύψους 5,5εκ.€ Ιδιωτικού Χαρακτήρα, υποβλήθηκαν στην ΑΕΝΟΛ Α.Ε., για το πρόγραμμα LEADER στο Νομό Λάρισας.

 Την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00 έληξε η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης χρηματοδότησης, Ιδιωτικών Έργων του προγράμματος Leader, της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. για το νομό Λάρισας.

Συγκεκριμένα, προκηρύχθηκε συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης ποσού 1,1 εκ € και υποβλήθηκαν 18 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 5,5. εκ € με Δημόσια Δαπάνη 3,5 εκ. €, υπερκαλύπτοντας κατά 322% την προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη.

Ο Πρόεδρος της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. κ. Λευτέρης Φουρκιώτης, αφού ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία και υπέβαλαν προτάσεις στον Αναπτυξιακό Οργανισμό, δήλωσε ότι “ο μεγάλος αριθμός προτάσεων που υποβλήθηκε στην 2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων, δείχνει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον της περιοχής, από τους ιδιώτες που θέλουν να κάνουν πράξεις τα όνειρά τους” δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι «εμείς», τόσο η Διοίκηση όσο και τα στελέχη της ΑΕΝΟΛ Α.Ε., θα καταβάλλουμε προσπάθεια, για να είμαστε δίπλα στους επενδυτές και να τους βοηθάμε σε όλα όσο χρειάζονται”. 

Τέλος, η ΑΕΝΟΛ Α.Ε. αναμένει τους φυσικούς φακέλους, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης.


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.