Δημήτρης Παπαδημόπουλος: Ὁ ἱστορικὸς Δῆμος μας καὶ πρέπει, καὶ ἀξίζει νὰ ἀναδειχθεῖ

 Ἀναμφισβήτητα βιώνουμε μιὰ δύσκολη, περίεργη καὶ κρίσιμη ἐποχή. Παλαιὲς ἰσορροπίες ἔχουν διαταραχθεῖ. Ἀκλόνητες ἀξίες δοκιμάζονται. Ὄχι μόνον ἡ πολιτική, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιστήμη ἀκόμη ἀμφισβητοῦνται. Καμία σταθερά, καμία ἐγγύηση, καμία λύση, ὅταν τὸ αὐτονόητο γίνεται ζητούμενο.

Ὑπάρχει ἀνάγκη ἐγκατάλειψης αὐτοῦ τοῦ ἀδιεξόδου καὶ ἐπιστροφῆς στὸ αὐτονόητο. Στη δοκιμασμένη ἐκδοχή. Στὴν καρποφοροῦσα διαχείριση. Στὴ νικηφόρα προοπτική. Αὐτὸ πρέπει νὰ επιβάλλει ἡ αὐτοδιοίκηση μὲ τὴν εἰδικὴ δύναμή της στὴν κεντρικὴ ἐξουσία, μὲ τὴν ὁποία καὶ ἀπαιτεῖται σχέση ἀλληλεπιδράσεως ἐπ' ἀγαθῷ τῆς κοινωνίας. Αὐτὸ νὰ ἀλλάξουμε. Αυτό, ὅσο κι ἄν φαίνεται δύσκολο. Ἀπὸ τὶς τοπικὲς κοινωνίες νὰ καθορίζεται ἡ κεντρικὴ πολιτικὴ καὶ ὄχι τὸ ἀντίστροφο. Ὄχι, δηλαδή, ἀπόμακρα ἕως καὶ ἐχθρικὰ ξένα κέντρα νὰ κανονίζουν τὴν πορεία μας. Ὅσα ξέρει ὁ νοικοκύρης δὲν τὰ ξέρει ὁ κόσμος ὅλος. Μέσῳ τῶν δήμων, λοιπόν, μέσῳ τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, νὰ ξαναπάρει ἡ Πατρίδα μας τὴν ἐξουσία στὰ χέρια της.

Ὁ ἱστορικὸς Δῆμος μας, ὡς βαθὺς φορέας παραγωγικότητος καὶ πολιτισμοῦ, μάλιστα δὲ ὑπὸ τὴν σημερινὴ συγκυρία -δύναται, πιστέψτε το! Καὶ πρέπει, καὶ ἀξίζει νὰ ἀναδειχθεῖ, νὰ ἀποτελέσει καὶ νὰ ἀποδειχθεῖ φωτεινὸ παράδειγμα καὶ ζωηρὸ πρότυπο πανελληνίως, μὲ τὴν κατάλληλη διαχείριση, ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ὑπὲρ τῶν πολιτῶν, τῶν δημοτῶν, τῶν ἀνθρώπων.

Δικαιοσύνη, ἐργασία, ἔμπνευση, χαμόγελο, ἀληθινὴ φιλικὴ σχέση καὶ ξανὰ χαμόγελο, ξανὰ ὄρεξη, ξανὰ ἔμπνευση, ξανὰ ἐλπίδα, ἀληθινὴ ἀλληλεγγύη καὶ ἀλληλοκατανόηση. Καί,  ἐπιτέλους, ἐπιστροφὴ στὸ μέλλον. 

Πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση θὰ ἤθελα καὶ ὑπόσχομαι νὰ προσφέρω. 

Δῆμος ὑπὲρ τῶν Δημοτῶν.

Ὠφέλιμη καὶ παραγωγικὴ ἐργατικότητα.

Κοινὴ προσπάθεια.

Ἐπιστροφὴ στὸ αὐτονόητο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

Του Δημητρίου Ἰ. Παπαδημόπουλου, Ὑποψηφίου Δημ. Συμβούλου Ἐλασσόνας


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.