Επίδομα Θέρμανσης: Πώς θα χορηγηθεί φέτος – Τα ποσά στη Λάρισα

 Από 100 έως 1.000 ευρώ θα κυμαίνονται τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης που θα λάβουν για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 περίπου 1.300.000 νοικοκυριά.

Για τους περισσότερους δικαιούχους τα ποσά θα κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ. Ειδικά σε περιοχές της χώρας όπου οι κλιματικές συνθήκες είναι δυσμενέστατες και επικρατεί δριμύ ψύχος το χειμώνα, το επίδομα θα είναι προσαυξημένο κατά 25% και το ανώτατο όριό του θα φθάνει τα 1.000 ευρώ.

Για όσους δικαιούχους εγκατέλειψαν την περίοδο 2022-2023 το φυσικό αέριο ως μέσο θέρμανσης και χρησιμοποίησαν το πετρέλαιο ή άλλα μέσα, πλην φυσικού αερίου, καθώς επίσης και για όσους υπέβαλαν την περίοδο 2022-2023 αιτήσεις για την είσπραξη επιδομάτων θέρμανσης, αλλά την περίοδο 2021-2022 δεν είχαν υποβάλει αιτήσεις και δεν έλαβαν επιδόματα, τα ποσά του επιδόματος δεν θα διπλασιάζονται όπως γινόταν πέρυσι. Ομως, για όλους αυτούς θα ισχύσουν υψηλότερα εισοδηματικά όρια, ίδια πλέον με όλους τους άλλους δικαιούχους.

Τι θα ισχύσει

Πιο αναλυτικά, η τελική απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει τα εξής για την περίοδο 2023-2024:

1 Το επίδομα θέρμανσης θα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το επίδομα θα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ), τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 10.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

2 Το ελάχιστο ποσό του επιδόματος παραμένει στα 100 ευρώ και το μέγιστο διατηρείται στα 800 ευρώ. Για όσους δικαιούχους έπαψαν να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για τη θέρμανσή τους και στράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης ή σε άλλα μέσα θέρμανσης, τα ποσά του επιδόματος δεν θα διπλασιάζονται, όπως γινόταν πέρυσι. Ως εκ τούτου, το μέγιστο ποσό θα ανέρχεται και γι’ αυτούς σε 800 ευρώ.

3 Τα όρια ετήσιου εισοδήματος μέχρι τα οποία θα χορηγείται το επίδομα διαμορφώνονται ως εξής:

α) Το όριο εισοδήματος για τον άγαμο διατηρείται στις 16.000 ευρώ. Για τους έγγαμους ή τους συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης χωρίς εξαρτώμενα τέκνα το όριο παραμένει στις 24.000 ευρώ. Επίσης, για κάθε μονογονεϊκή οικογένεια, το βασικό όριο χωρίς την προσαύξηση λόγω τέκνου ή τέκνων διαμορφώνεται και πάλι στις 27.000 ευρώ.

β) Η προσαύξηση των ορίων για κάθε εξαρτώμενο τέκνο αυξάνεται από 3.000 σε 5.000 ευρώ.

Έτσι, τα συνολικά εισοδηματικά όρια για τις οικογένειες θα αυξηθούν ως εξής:

  • από 27.000 σε 29.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με δύο γονείς και ένα τέκνο
  • από 30.000 σε 34.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με δύο γονείς και δύο τέκνα
  • από 33.000 σε 39.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με δύο γονείς και τρία τέκνα
  • από 36.000 σε 44.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με δύο γονείς και τέσσερα τέκνα
  • από 30.000 σε 32.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με έναν γονέα και ένα τέκνο
  • από 33.000 σε 37.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με έναν γονέα και δύο τέκνα
  • από 36.000 σε 42.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με έναν γονέα και τρία τέκνα
  • από 39.000 σε 47.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με έναν γονέα και τέσσερα τέκνα

4 Το όριο αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας για τους άγαμους δικαιούχους παραμένει στις 200.000 ευρώ. Για τους έγγαμους το όριο αντικειμενικής αξίας διαμορφώνεται στις 300.000 ευρώ.

5 Για να καταφέρουν να εισπράξουν το επίδομα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου 2023 στην εφαρμογή myΘέρμανση, που θα τεθεί εντός του Οκτωβρίου ή του Νοεμβρίου σε λειτουργία, στην ιστοσελίδα της AAΔΕ (aade.gr).

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΑΣ

Πώς γίνεται ο υπολογισμός του βοηθήματος

Η βάση υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης θα καθοριστεί και πάλι στα 350 ευρώ για όλους τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το σύστημα υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο ισχύει ήδη από τη χειμερινή περίοδο 2020-2021, το ποσό της βάσης υπολογισμού θα πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή επιδότησης, το συντελεστή βαθμοημέρας, κλιμακούμενο από 0,12 έως 1,62 ανάλογα με το ψύχος που επικρατεί σε κάθε περιοχή της χώρας, προκειμένου να προκύψει το ποσό επιδόματος που δικαιούται ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Επιπλέον, το ποσό του επιδόματος, όπως διαμορφώνεται μετά τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με το συντελεστή επιδότησης, θα προσαυξάνεται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου κατά 20%. Για όσους δικαιούχους διαμένουν σε περιοχές όπου οι κλιματικές συνθήκες χαρακτηρίζονται το χειμώνα από δριμύ ψύχος και ο συντελεστής επιδότησης είναι ίσος με το 1 ή μεγαλύτερος από το 1, τα ποσά του επιδόματος θα είναι προσαυξημένα περαιτέρω κατά 25% με το μέγιστο ποσό (το ανώτατο όριο) να φθάνει μέχρι τα 1.000 ευρώ (αντί για 800 ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί πως το βασικό ποσό επιδόματος στην περιοχή της Λάρισας, ανέρχεται στο ποσό των 350 ευρώ, με συντελεστή επιδότησης 0,72. Στα 252 καθορίζεται το ποσό για δικαιούχους χωρίς παιδιά, στα 302 με ένα παιδί, στα 353 ευρώ για δυο παιδιά, και στα 403 για τρία παιδιά.


Πηγή: formedia.gr

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.