Ενημερωτική Ημερίδα του έργου «TherMaSheep» Τρίτη, 7.11.23, Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού, Ελασσόνα

Το εταιρικό σχήμα του έργου «TherMaSheep - Εφαρμογή Τεχνολογιών Θερμοκρασίας Υπέρυθρων (θερμική κάμερα) ως μέσο ταχείας Διάγνωσης Υποκλινικής Μαστίτιδας: Βελτίωση ευζωίας και δεικτών παραγωγής σε αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις» σας προσκαλεί την Τρίτη 7 Νοεμβρίου στην πρώτη ενημερωτική ημερίδα του έργου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ελασσόνα, στην Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της γαλακτοπαραγωγής και της ευζωίας των προβάτων και η μείωση του κόστους διαχείρισης της μαστίτιδας μέσω της ταχείας και πρώιμης διάγνωσης, με χρήση θερμικής κάμερας.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η παρουσίαση των στόχων του έργου και η προσέγγιση της μεθοδολογίας υλοποίησης αυτών, καθώς επίσης και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης της κλινικής μαστίτιδας των προβάτων και τους λόγους για την εργαστηριακή διάγνωση της εν λόγω ασθένειας. 

Το έργο υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) (κωδικός πράξης Μ16ΣΥΝ2-00202).

Η Ημερίδα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Ελασσόνας.


 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του: thermasheep.gr

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.