Το μήνυμα του Μητροπολίτη Ελασσόνας για την εορτή των Χριστουγέννων

 Μήνυμα προς όλο το ευσεβές πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνας, απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Χαρίτων, με την ευκαιρία της εορτής των Χριστουγέννων.

Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη..».

Ἀγαπητοί ἀδελφοί·

Ἡμέρα εὐφροσύνης καί χαρᾶς, ἡμέρα ἱερή καί ἁγία, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, τήν ἔλευση τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσά μας, τήν νέα ἀφετηρία τῆς ἱστορίας μας. Μέ προσδοκία καί χαρά καρτεροῦμε οἱ πιστοί τήν μεγάλη ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων νά προσέλθουμε στούς Ναούς, νά προσκυνήσουμε τόν γεννηθέντα Βασιλέα τοῦ κόσμου καί ἐκστατικοί νά ἀκούσουμε τόν παναρμόνιο δοξολογητικό ὕμνο τῆς ἀγγελικῆς στρατιᾶς, τῆς πιό ὑπέροχης ὑμνωδίας πού ἀκούστηκε ποτέ στήν γῆ μας, «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῳ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Αὐτόν τόν ὕμνο ἔψαλλαν τήν νύκτα τῆς Γεννήσεως οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι, πανηγυρίζοντας γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς, γιά τήν συμφιλίωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Ὥστόσο ἔχοντας περάσει ἀπό τότε 2023 χρόνια, οἱ ἄνθρωποι, στήν πλειονότητά τους, ἀπέρριψαν τήν συνθήκη εἰρήνης καί φιλίας μέ τόν Θεό καί φαίνεται πώς δέν τούς ἄγγιξε ὁ δοξαστικός ὕμνος τῶν Ἀγγέλων. Δέν ἐπηρεάστηκαν καί δέν ἀλλοιώθηκαν θετικά ἀπό τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο καί τήν ἱστορία, οὔτε ἀπό τό μήνυμα τῆς πανανθρώπινης οἰκουμενικῆς σωτηρίας Του. Ἀντί τῆς ἀγάπης, μίση καί ἔχθρες καί ἀντί τῆς εἰρήνης, πόλεμοι καί μάχες. Καί εἶναι τραγικό τό ὅτι τά χώματα, οἱ περιοχές καί τά ἐδάφη πού ἁγιάστηκαν ἀπό τήν παρουσία Του, εκεί πού πρωτοακούστηκε τό μήνυμα τῆς εἰρήνης τοῦ κόσμου καί τῆς καταλλαγῆς τῶν λαῶν, νά εἶναι παραδομένα σήμερα στήν δίνη καί τό αἱματοκύλισμα ἑνός παράφρονα πολέμου.

Τό μεγάλο δῶρο πού μᾶς κομίζει ὁ Χριστός ἀγαπητοί μου ἀδελφοί μέ τήν Γέννησή Του εἶναι ἡ εἰρήνη! Διότι ἀφοῦ ἦλθε ὁ Χριστός στόν κόσμο ἐκήρυξε χαρμόσυνο μήνυμα εἰρήνης γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, «ἐλθών εὐηγγελίσατο εἰρήνην..τοῖς μακράν καί τοῖς ἐγγύς» (Ἐφ.β΄17). Δέν ὑπάρχει πολυτιμότερο ἀγαθό, ὡραιότερο πράγμα ἀπό τήν εἰρήνη. Ὅλοι μας ἐξυμνοῦμε τήν εἰρήνη καί θέλουμε νά ἐπικρατεῖ γύρω μας καί στόν κόσμο ὁλόκληρο. Ὁ Κύριος πού γεννᾶται στόν κόσμο μας, μακαρίζει τούς εἰρηνοποιούς καί συχνά μᾶς ὁμιλεῖ γιά τό ἀγαθό τῆς εἰρήνης. Ἡ εἰρήνη πού προσφέρει ὁ Χριστός δέν ἀποτελεῖ σχήμα λόγου, ἀλλά εἶναι βιωματική ἐμπειρία καί τρόπος ζωῆς. Εἰρηνικός ἄνθρωπος εἶναι αὐτός πού εἶναι συμφιλιωμένος καί εἰρηνευμένος μέ τόν ἴδιο τόν Θεό. Χωρίς τόν Θεό, μακριά ἀπό τόν Χριστό, δέν ὑπάρχει εἰρήνη. Εἰρηνεύουμε ὅταν μέσα μας κατοικεῖ ὁ Χριστός, ὅταν πιστεύουμε στόν Θεό, ὅταν ἀκολουθοῦμε τό θέλημά Του, διότι ἡ εἰρήνη τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος καθώς γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «Αὐτός γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν».

Τό χαρμόσυνο μήνυμα τῶν μελωδούντων Ἀγγέλων «καί ἐπί γῆς εἰρήνη», μᾶς ἐπαναλαμβάνει καί σήμερα ἀκριβώς αὐτήν τήν ἀλήθεια, ὅτι ἡ εἰρήνη βασιλεύει στήν καρδιά ἐκείνων πού ἀγαποῦν καί τηροῦν τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ, πού ἐπιδιώκουν εἰρηνικές σχέσεις μέ τούς ἄλλους, πού συμπεριφέρονται σέ κάθε περίσταση μέ τρόπο εἰρηνικό, πού διαθέτουν ἀγάπη στήν καρδιά, μακροθυμία καί ἀνεκτικότητα πρός τούς ἄλλους.

Ἄν ὅλοι μας διαπιστώνουμε καθημερινά ὅτι οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις ἀκολουθοῦν τόν νόμο τῆς ζούγκλας, ἄν ἐπισημαίνουμε τήν ἀπουσία τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀλληλοκατανόησης στήν συμπεριφορά τῶν περισσοτέρων, ἄν ὁ κόσμος ἐξακολουθεῖ νά ἀλληλοσπαράσσεται ἀπό τίς ἀδικίες, τά μίση, τήν βία, τήν ἐγκληματικότητα, τήν τρομοκρατία καί τούς πολέμους, ὀφείλουμε πολύ περισσότερο σήμερα νά ἀκούσουμε, νά κατανοήσουμε τόν ἀγγελικό ὕμνο καί νά ἀναζητήσουμε Αὐτόν, πού εἶναι ἡ ὄντως εἰρήνη, νά στηριχθοῦμε κοντά Του καί νά βασιλεύσει στήν καρδιά, στήν ζωή καί στόν κόσμο ὁλόκληρο ἡ εἰρήνη Του!

Χρόνια πολλά, εἰρηνικά καί εὐλογημένα!

Με εγκάρδιες πατρικές ευχές·

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ο ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.