Αναρτήθηκαν οι αποφάσεις του Κουρέτα για τους χωρικούς και θεματικούς αντιπεριφερειάρχες

Αναρτήθηκαν χθες, Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024, οι αποφάσεις του νέου περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα σχετικά με τον ορισμό χωρικών και θεματικών αντιπεριφερειαρχών. 

Χωρικοί αντιπεριφερειάρχες ορίζονται οι κάτωθι περιφερειακοί σύμβουλοι:

1. Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας την Γαλλιού Μαρία του Ιωάννη, Περιφερειακή Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,
2. Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας την Παπαδημητρίου Άννα Μαρία του Ευαγγέλου, Περιφερειακή Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας,
3. Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων την Ντιντή Χριστούλα (Χρύσα) του Κωνσταντίνου, Περιφερειακή Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων,
4. Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας τον Τέλιο Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Θεματικοί αντιπεριφερειάρχες ορίζονται οι κάτωθι περιφερειακοί σύμβουλοι: 

1. Αποστόλου Ευάγγελο του Θωμά, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,
2. Κομήτσα Ανδριάνα του Ρίζου, Περιφερειακή Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,
3. Ράπτη Νικόλαο του Ιωάννη, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,
4. Σουλούκο Σωτήριο του Αθανασίου, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,
5. Τσέτσιλα Δημήτριο του Αναστασίου, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,
6. Αναστασίου Ιωάννη του Ιωάννη, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας,
7. Λαμπρινίδη Φώτιο του Νικολάου, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας,
8. Καναβό Απόστολο του Λάμπρου, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Οι κάτωθι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες αναλαμβάνουν την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:

1. Στον Αντιπεριφερειάρχη Αποστόλου Ευάγγελο του Θωμά, τον τομέα Υγείας.
2. Στην Αντιπεριφερειάρχη Κομήτσα Ανδριάνα του Ρίζου, τους τομείς Εθελοντισμού και Πρόνοιας.
3. Στον Αντιπεριφερειάρχη Ράπτη Νικόλαο του Ιωάννη, τον τομέα Κλιματικής Κρίσης.
4. Στον Αντιπεριφερειάρχη Σουλούκο Σωτήριο του Αθανασίου, τους τομείς Αθλητισμού, Πολιτισμού.
5. Στον Αντιπεριφερειάρχη Τσέτσιλα Δημήτριο του Αναστασίου, τους τομείς Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας.
6. Στον Αντιπεριφερειάρχη Αναστασίου Ιωάννη του Ιωάννη, τον τομέα Τουρισμού.
7. Στον Αντιπεριφερειάρχη Λαμπρινίδη Φώτιο του Νικολάου, τον τομέα Περιβάλλοντος.
8. Στον Αντιπεριφερειάρχη Καναβό Απόστολο του Λάμπρου, τον τομέα οδικών Έργων ΕΣΠΑ.

ΧΩΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.