Δήμος Ελασσόνας: Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ο Δήμαρχος Ελασσόνα Νίκος Γάτσας ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ελασσόνας, με θητεία από 02-01-2024 μέχρι 02-01-2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει τις κατωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητες ως εξής:

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τεχνικών Έργων, Προγραμματισμού & Πολεοδομίας Ø Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, πλην εκείνων που αφορούν τη συντήρηση υποδομών, τα συνεργεία άμεσης επέμβασης και την ασφάλεια της κυκλοφορίας, που ανατίθενται ξεχωριστά ανά δημοτική ενότητα | Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης | Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Χωροταξικού Σχεδιασμού.

 ΚΑΡΚΑΒΑΝΙΔΟΥ – ΣΚΡΕΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Κοινωνικής Πρόνοιας Ø Τις αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής υποστήριξης της αρμόδιας Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας | Την ευθύνη της λειτουργίας του προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας» | Την ευθύνη της λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» | Τις αρμοδιότητες εθιμοτυπίας από το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Εθιμοτυπίας.

ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Αμαξοστασίου & Άρδευσης | Τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας | Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αμαξοστασίου, Συντήρησης και Κίνησης Οχημάτων | Τις αρμοδιότητες άρδευσης και αρδευτικών δικτύων του Τμήματος Αγροτικών Υποδομών.

ΓΕΡΟΦΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Καθημερινότητας Βορείου Τομέα Στην έκταση των δημοτικών ενοτήτων Καρυάς, Λιβαδίου, Ολύμπου και Σαρανταπόρου: | Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που αφορούν τη συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, αγωνιστικών χώρων γηπέδων, παιδικών χαρών, κοιμητηρίων, δημοτικού ηλεκτροφωτισμού | Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν την οργάνωση και παρακολούθηση των εργασιών αποκαταστάσεων – συντηρήσεων υποδομών και τη συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση συνεργείων άμεσης επέμβασης σε έκτακτες περιστάσεις | Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν την εκτέλεση εργασιών σήμανσης, διαγράμμισης οδών, τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθημερινότητας Νοτίου Τομέα Στην έκταση των δημοτικών ενοτήτων Βερδικούσης, Ελασσόνας, Ποταμιάς και Τσαριτσάνης:  Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που αφορούν τη συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, αγωνιστικών χώρων γηπέδων, παιδικών χαρών, κοιμητηρίων, δημοτικού ηλεκτροφωτισμού | Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν την οργάνωση και παρακολούθηση των εργασιών αποκαταστάσεων – συντηρήσεων υποδομών και τη συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση συνεργείων άμεσης επέμβασης σε έκτακτες περιστάσεις | Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν την εκτέλεση εργασιών σήμανσης, διαγράμμισης οδών, τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Ø Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών | Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αγροτικής Ανάπτυξης και Αγροτικής Οδοποιίας | Τις αρμοδιότητες ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας & Ανάπτυξης | τις αρμοδιότητες αγροτικής οδοποιίας του Τμήματος Αγροτικών Υποδομών.

ΤΑΖΕ ΕΛΕΝΗ Παιδείας και Κοινωνικής Συνοχής | Τις αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας, εθελοντισμού, οικογένειας, τρίτης ηλικίας, σχολικής και προσχολικής μέριμνας της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου | Τις αρμοδιότητες σε θέματα παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ, συντήρησης και διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων, διαχείρισης του κοινωνικού προγράμματος «Αντώνης & Στέλλα Κύρκου» της αρμόδιας Διεύθυνσης του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου ΟΚΠΑΠ.

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Διά Βίου Μάθησης | Τις αρμοδιότητες σε θέματα πολιτισμού, αθλητισμού και διά βίου μάθησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Πολιτισμού σε όλη την έκταση του Δήμου Και στην έκταση της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων:  Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που αφορούν τη συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, αγωνιστικών χώρων γηπέδων, παιδικών χαρών, κοιμητηρίων, δημοτικού ηλεκτροφωτισμού | Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν την οργάνωση και παρακολούθηση των εργασιών αποκαταστάσεων – συντηρήσεων υποδομών και τη συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση συνεργείων άμεσης επέμβασης σε έκτακτες περιστάσεις | Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν την εκτέλεση εργασιών σήμανσης, διαγράμμισης οδών, τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών

ΔΗΜΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καθαριότητας & Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς | Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την καθαριότητα, την ανακύκλωση και τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε όλη την έκταση του Δήμου

 Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων.

 Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καρανίκας Δημήτριος.

Ως εκπρόσωποι του Δήμου στα σχολικά συμβούλια ως κατά τόπον αντιδήμαρχοι ορίζονται οι:  Αντιχασίων: Δημουλάς Αστέριος, Βερδικούσης: Δήμκος Κωνσταντίνος, Ελασσόνας: Καρκαβανίδου Ευφροσύνη, Καρυάς: Ταζέ Ελένη, Λιβαδίου: Καρανίκας Δημήτριος, Ολύμπου: Γεροφωκάς Αθανάσιος, Ποταμιάς: Δραγατσίκης Ιωάννης, Σαρανταπόρου: Έξαρχος Κωνσταντίνος, Τσαριτσάνης: Πασχόπουλος Κωνσταντίνος

Ως άμισθους αντιδημάρχους ορίζουμε τους Πασχόπουλο Κωνσταντίνο και Ταζέ Ελένη.

Α.Ν.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.