Παρουσίαση του έργου «ΠΡΟΘΕΣ - Προσαρμογή της ευάλωτης γεωργίας της Θεσσαλίας στην κλιματική αλλαγή»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024, στην Αίθουσα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Λάρισα, η παρουσίαση του έργου «ΠΡΟΘΕΣ - Προσαρμογή της ευάλωτης γεωργίας της Θεσσαλίας στην κλιματική αλλαγή», το οποίο υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) (κωδικός πράξης Μ16ΣΥΝ2-00390).

Στόχος του έργου είναι η ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία στην περιοχή της Θεσσαλίας και στην ανάλυση των μέτρων αντιμετώπισης όπως τα μέτρα για την βιοποικιλότητα και την υγεία του εδάφους, που οδηγούν σε μέτρα προσαρμογής.

Την ημερίδα παρακολούθησαν γεωπόνοι, τοπικοί παραγωγοί, μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαρισαίων Αγροτών καθώς και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους εκπροσώπους του εταιρικού σχήματος, να μάθουν για το έργο και τους επιδιωκόμενους στόχους και να συζητήσουν τα οφέλη εφαρμογής και υλοποίησης τέτοιων έργων στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Την ημερίδα χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Ελλάδας, κ. Δημήτρης Ντογκούλης, ο οποίος αφού καλωσόρισε το κοινό, αναφέρθηκε στην Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και στην τάση προς μια πιο πράσινη και οικολογική προσέγγιση, με τους παρευρισκόμενους να συμμετέχουν ενεργά, θέτοντας τους προβληματισμούς τους και τις ερωτήσεις τους πάνω σε καίρια ζητήματα που αφορούν τις καλλιέργειές τους.

Ακολούθησε η παρουσίαση του έργου από τον κ. Νικόλαο Δέρκα, Καθηγητή του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στη σημασία και την αναγκαιότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας από τους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς απευθείας στους παραγωγούς αλλά και στη συμβολή του Προγράμματος στην επίτευξη του παραπάνω στόχου για την αξιοποίηση της γνώσης και τη δημιουργία θετικών αλλαγών μέσω της εφαρμογής δοκιμασμένων πρακτικών και καινοτόμων διεργασιών.

Το λόγο πήρε ο κ. Νικόλαος Δαλέζιος, Καθηγητής του Παν/μίου Θεσσαλίας, ο οποίος παρουσίασε το φυσικό αντικείμενο του έργου, τη μεθοδολογία προσέγγισης και τις επιμέρους δράσεις που θα υλοποιηθούν σε περιοχές της Θεσσαλίας. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος της εταιρίας 3Δ, κ. Γιώργος Καρούτσος, έκανε αναφορά στη λήψη και ανάλυση δορυφορικών και μετεωρολογικών δεδομένων καθώς επίσης και στην εμβέλεια του δικτύου  μετεωρολογικών ραντάρ της εταιρίας, μέσω των οποίων θα γίνει η συλλογή και καταγραφή των απαραίτητων για την υλοποίηση του έργου στοιχείων.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ενημέρωση σχετικά με τη διάχυση και επικοινωνία του έργου από τον κ. Βασίλη Αβραμούδη, εκπρόσωπο της εταιρίας Open Mellon, και με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση επί των θεμάτων που τέθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου:  

https://prothess.gr/

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.