Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 16/1 το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 16 Ιανουαρίου στις 2:30 το μεσημέρι, το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου της πόλης, με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύσταση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

2. Σύσταση της Επιτροπής Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.

3. Σύσταση των επιτροπών α) «Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων» και β) «Προμήθειας Υλικών Επισκευής Οχημάτων» σύμφωνα με υπ' αριθμό 3373/20-3-1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό 4993/745/24-4-1975 όμοια.

4. Σύσταση των επιτροπών α) παραλαβής προμηθειών και β) παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

5. Ορισμός υπευθύνου πληρωμών για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

6. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργου.

7. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην Κοινότητα Ελασσόνας».

8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων.

9. Ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.

10. Ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.

11. Εξέταση αιτημάτων πρόωρης διακοπής μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Δημοτική Κοινότητα Μεσοχωρίου

12. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

13. Ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.