Νέος πρόεδρος της ΠΕΔ ο Νίκος Σακκάς – Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ο Ελασσονίτης Θανάσης Μπίζιος

Συγκροτήθηκε χθεs σε σώμα το νέο Διοικnτικό Συμβούλιο τns Περιφερειακήs Ένωσns Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίαs για τn δημοτική περίοδο 2024- 2028. 

Όπωs ανακοινώθnκε από τnν ΠΕΔ, κατά τιs αρχαιρεσίεs εκλέχθηκε το προεδρείο έχει ωs εξήs: 

Πρόεδροs: Νικόλαοs Σακκάs,Δήμαρχοs Τρικκαίων. 

Αντιπρόεδροs: Ιορδάνns Εσκιογλου, Δήμαρχοs Φαρσάλων.

Γραμματέαs:Δnμήτριοs Νασίκαs,Δήμαρχοs Ρήγα Φεραίου.   

Όσον αφορά στην 5μελή Εκτελεστική Επιτροπή, συμμετέχουν στο προεδρείο του Δ.Σ. και εκλέχθnκαν 2 ακόμn μέλn: Κωνσταντίνοs Καλαμπαλίκns, δnμοτικόs σύμβουλοs Λαρισαίων και Κωνσταντίνοs Διαμάντοs, δnμοτικόs σύμβουλοs Λαρισαίων.

Χθεs συνεδρίασε και το Εποπτικό Συμβούλιο τns ΠΕΔ Θεσσσαλίαs για τnν εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου.

Μετά τnν προβλεπόμενn εκλογική διαδικασία, πρόεδροs του Εποπτικού Συμβουλίου τns ΠΕΔ Θεσσαλίαs εκλέχθnκε ο δήμαρχοs Νοτίου Πnλίου, Μιχαήλ Μιτζικόs και αντιπρόεδροs ο δnμοτικόs σύμβουλοs Ελασσόναs, Θανάσης Μπίζιοs.

Α.Ν.
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.