Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας: Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό-δικαίωμα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει εμπόρευμα ούτε να διαχειρίζεται από Ανώνυμη Εταιρία.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά τη πρώτη επιτυχημένη ανοιχτή συζήτηση στις 15-03-2024 σχετικά με την επικείμενη δημιουργία ενιαίου Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.) με την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει και δεύτερη συνάντηση καλώντας τους Βουλευτές της Θεσσαλίας, τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τους Δημάρχους, τους ΤΟΕΒ, τον ΓΟΕΒ,τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, την ΟΣΥΑΠΕ, τους Αγροτικούς Συλλόγους, την ΕΜΔΥΔΑΣ, την  ΠΟΜΗΤΕΔΥ, το ΓΕΩΤΕΕ,το Τεχνικό και Εμπορικό Επιμελητήριο, τις ΔΕΥΑ, τα ΜΜΕ, τους υπαλλήλους της Δ/νσης Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τους υπαλλήλους της Δ/νσης Υδάτων της  Αποκεντρωμένης ΔΙοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και όλους τους πολίτες της Θεσσαλίας.

Οι βουλευτές κος Κόκκαλης Βασίλης, η κα Λιακούλη Ευαγγελία και  ο κος Λαμπρούλης Γεώργιος έστειλαν  επιστολές συμπαράστασης στον αγώνα μας και

δήλωσαν ευθαρσώς την στήριξή τους στα αιτήματά μας.

Η προσέλευση στη συζήτηση ήταν ιδιαίτερα ενθαρυντική και οι τοποθετήσεις τους ήταν ουσιαστικές και όλες προς την ίδια κατεύθυνση.

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό-δικαίωμα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει εμπόρευμα ούτε να διαχειρίζεται από Ανώνυμη Εταιρία.

Αναφέρθηκε ότι γίνεται προσπάθεια για αλλαγή χρήσης του νερού και η ΑΕ θα έχει δικαίωμα στον έλεγχο των έργων. Στην Ευρώπη χρεοκόπησε η ιδιωτικοποίηση του νερού και οι φορείς διαχείρισής του ξαναγύρισαν στο Δημόσιο. Δεν θα δεχθούμε ένα αποτυχημένο μοντέλο να εφαρμοστεί  στην χώρα μας για να επωφεληθούν οι λίγοι από την κατασκευή των έργων  διαχείρισης του νερού.

Καταγγέλθηκε η κυβερνητική πρόθεση για την παράδοση της διαχείρισης των υδάτων της Θεσσαλίας σε Ανώνυμη Εταιρεία και η πολιτική ιδιωτικοποίησης του νερού που έχει ήδη ξεκινήσει με την Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζει το νερό ως εμπόρευμα, αδιαφορώντας για τις συνέπειες, τόσο για τις λαϊκές οικογένειες όσο και τους αγρότες.

Η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση των Δασαρχείων μείωσε την επιχειρησιακή τους δυνατότητα και από την στιγμή που δεν πρόσφεραν το σύνολο των υπηρεσιών της άρχισαν να εμφανίζονται οι ακραίες πυρκαγιές και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, δημιουργείται το χάος και στην συνέχεια έρχονται οι σωτήριες λύσεις που ποτέ δεν είναι για το όφελος των πολιτών.

Οι συνάδελφοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εργάζονται στη Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ είναι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ με νόμιμες διαδικασίες και καλύπτουν οργανικές θέσεις σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Περιφέρειας. Η αυτοδίκαιη μεταφορά τους σε μία Ανώνυμη Εταιρεία θα επηρεάσει το εργασιακό τους καθεστώς. Η κατάργηση της οργανικής θέσης στην οποία είναι διορισμένοι και η μετάβαση τους σε καθεστώς μη μονιμότητας, θα τους εκθέσει στον κίνδυνο να βρεθούν μετέωροι, σε ενδεχόμενες αποφάσεις μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού, ως αποτέλεσμα των πολιτικών που ασκούνται από τις ΑΕ στα πλαίσια της μεγιστοποίησης των κερδών τους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται εκχώρηση των Κρατικών ΑΕ σε ιδιώτες, η οποία πιστεύουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι προδιαγεγραμμένη.

Από τη σύστασή της η  συγκεκριμένη Διεύθυνση της Περιφέρειας, ανέλαβε μεγάλο όγκο αρμοδιοτήτων που πριν τη σύστασή της διεκπεραιωνόταν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Η δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας και η απορρόφηση της Δ/νσης Υδροοικονομίας και των ΤΟΕΒ προβληματίζει, καθώς η σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ορθότερη από έναν δημόσιο φορέα, την Περιφέρεια Θεσσαλίας η οποία μεριμνά για το όφελος των πολιτών της παρά από μια Ανώνυμη Εταιρεία η οποία μεριμνά για την αύξηση των κερδών της. Το νερό για τον κάμπο της Θεσσαλίας είναι η πηγή της ανάπτυξής και της ευημερίας του. Η διαχείρισή του από μια Ανώνυμη Εταιρεία θα εγκλωβίσει όλους τους αγρότες σε αυξημένες τιμολογιακές πολιτικές. Πρόκειται για τη γνωστή πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και απαξίωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών, η οποία αποδυναμώνει το φορέα της Περιφέρειας και θέτει τους πολίτες ομήρους των ιδιωτικών εταιρειών που μόνο σκοπό έχουν την αύξηση των κερδών τους.

Οι εκπρόσωποι των ΤΟΕΒ ανέφεραν ότι με προσωπική εργασία και εκτός του κανονικού ωραρίου συμμετέχουν και βοηθούν στην εξυπηρέτηση των αγροτών εκφράζοντας την ανησυχία τους για το μέλλον.

Οι αγρότες που θα κληθούν να ξανακαλλιεργήσουν και να επενδύσουν στις πλημμυρισμένες περιοχές πρέπει να έχουν την απόλυτη διασφάλιση για την προσπάθειά τους. Πρέπει να υπάρξει εναλλακτική λύση για την διέλευση και απορροή των ομβρίων υδάτων από τον θεσσαλικό κάμπο γιατί σε περίπτωση κατολισθήσεων στα στενά των Τεμπών τα πλημμυρικά φαινόμενα θα καλύψουν την ολόκληρη την Θεσσαλία και θα φτάσουν μέχρι την Λαμία.

Το πρόβλημα της διαχείρισης των υδάτων δεν αφορά μόνο όσους επιχειρούν σήμερα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και τις επόμενες γενιές οι οποίες θα κληθούν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο αυτό. Εχουμε υποχρέωση στα παιδιά μας να αντιδράσουμε και να μην υποθηκεύσουμε του μέλλον τους και την ζωή τους.

Ο ΣΕΠΕΘ είναι κάθετα αντίθετος στην κατάργηση οποιασδήποτε οργανικής μονάδας και σε οποιαδήποτε αλλαγή εργασιακής σχέσης ή προσπάθειας  επηρεασμού της υπηρεσιακής εξέλιξης όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Είναι κάθετα αντίθετος στη δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας και στην  απορρόφηση από αυτήν της Δ/νσης Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ τη στιγμή που η βασική αρμοδιότητα της εν λόγω υπηρεσίας θα είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η εποπτεία της λειτουργίας των ΟΕΒ.

Δημιουργείται Ανώνυμη Εταιρεία για να διαχειριστεί το μεγαλύτερο δημόσιο αγαθό που αποτελεί το βασικό πυλώνα ανάπτυξης και  ευημερίας του Θεσσαλού.

Ο κίνδυνος να εγκλωβιστούν οι Θεσσαλοί αγρότες σε αυξημένες τιμολογιακές πολιτικές από μία Ανώνυμη Εταιρεία και μεγάλο ποσοστό εκτάσεων που αρδεύονται σήμερα να είναι αδύνατο να αρδευτούν είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτός.

Η λύση της δημιουργίας νέων φορέων παρακάμπτοντας τις υπάρχουσες υπηρεσίες για να λυθούν χρόνια προβλήματα είναι τουλάχιστον αναποτελεσματική (βλέπε φορέας Διαχείρισης Κάρλας). Η εκκαθάριση των ΤΟΕΒ θα καθυστερήσει να υλοποιηθεί οπότε δεν θα δοθεί λύση στα προβλήματα  που ήδη υπάρχουν.

Είναι φανερό ότι η μεθόδευση ιδιωτικοποίησης του νερού της Θεσσαλίας μέσω της παράδοσης της διαχείρισης σε Ανώνυμη Εταιρεία, αποτελεί προπομπό για την υπόλοιπη χώρα.

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε:

l   Η Δ/νση Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ να αναβαθμιστεί και  να αναλάβει τον πραγματικό της ρόλο σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ιl  Να συζητηθεί άμεσα η επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ της Δ/νσης Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με στόχο τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής συνεργασίας και παράλληλης συντόμευσης των διαδικασιών που συνεπάγονται την κατανάλωση εργατοωρών σε ήσσονος σημασίας αρμοδιότητες. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει  χρόνος πραγματικών ελέγχων και συντονισμού των εμπλεκομένων που είναι και η ουσία της διαχείρισης.

lΙΙ  Να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο συντονιστικό όργανο με δικαιοδοσία άμεσης δράσης σε έκτακτες καταστάσεις.  Το όργανο αυτό, να εποπτεύεται άμεσα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

IV. Όλες οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την διαχείριση του νερού και τα απαιτούμενα έργα υπάγονται και εκτελούνται από οργανική μονάδα δημόσιου φορέα.

Το νερό είναι κοινωνικό δικαίωμα, δεν μπορεί να αποτελεί εμπόρευμα.

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των πολιτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΘ) συναποφασίστηκε

α) συγκέντρωση με το σύνολο των Θεσσαλών πολιτών την Τετάρτη 27-03-2024 και ώρα 18:00 στην κεντρική πλατεία της Λάρισας και πορεία διαμαρτυρίας στους κεντρικούς δρόμους της Λάρισας μοιράζονται ταυτόχρονα και έντυπο υλικό ενημέρωσης.

β) συμμετοχή στην διαμαρτυρία που θα λάβει χώρα στο μνημείο πεσόντων αγροτών την Κυριακή 31-03-2024 και ώρα 10:00 στο ΚΙΛΕΛΕΡ.


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.