Γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η κατασκευή της ΝΕΑΣ ΟΔΟΓΕΦΥΡΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΕ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ?

Σε ανάρτηση του, ο πρώην δημοτικός σύμβουλος  Διονύσης Κουρομπίνας αναφέρει: 

" Ένα έργο ουσίας ή μάλλον επιβίωσης για την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, το οποίο θα μπορούσε ακόμη και να είχε ολοκληρωθεί αφού περάσαν  3 χρόνια περίπου από τον σεισμό που έπληξε την περιοχή μας (και της έγκρισης της χρηματοδότησης).

 Έργο που υπήρχε σχεδιασμός να γίνει αρκετά χρόνια πριν.

Διερωτάται ο κόσμος της περιοχής Ποταμιάς, όπως διάβασα στο διαδίκτυο, τι ακριβώς γίνεται με την γέφυρα, σε τι στάδιο βρίσκεται το συγκεκριμένο έργο και εμένα τον τελευταίο καιρό με  ρωτούν αν γνωρίζω κάτι.

Μέχρι πρόσφατα δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου κάποια απάντηση.

Με τους συνεργάτες μου κάναμε μία έρευνα και καταθέτω τα στοιχεία που βρήκαμε. Αυτά δίνουν και την απάντηση.

Ας πάρουμε τα πράγματα με την σειρά και με συνοπτικό τρόπο.

• 20 Φεβρουαρίου του 2013  με βάση την απόφαση 163/2012 της οικ. Επιτροπής του Δ. Ελασσόνας αποφασίζεται υπογραφή σύμβασης μελέτης για νέα οδογέφυρα αξίας 69.748,57 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α  με την σύμπραξη γραφείων ‘’ Αναστάσιος Μαντέλος – Ανθή Τσιτσά & συνεργάτες Ε.Ε.’’ ( Αρ. Πρωτ. 4918)

• 02 Μαΐου 2013 γίνεται απευθείας ανάθεσης εργασιών «Υποστηρικτικές εργασίες για την διενέργεια γεωτεχνικής έρευνας της μελέτης οδογέφυρας

Βλαχογιαννίου ύψους 23.985,00€ (με Φ.Π.Α.) στον Γουλούλη Ειρηναίο.(Αρ. Απ.836)

• 1 Απριλίου 2015  Με απόφαση Δ.Σ. του Δ. Ελασσόνας γίνεται η οριστική

παραλαβή της  «Μελέτης οδογέφυρας στο Βλαχογιάννι  ∆ήμου Ελασσόνας».

• 14 Ιουνίου 2022 στην συνεδρίαση της οικονομικής Επιτροπής της  Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφασίζει  -όπως περιληπτικά θα σας περιγράψω- πως η εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη να αντικατασταθεί  η παλαιά, στατικά μη επαρκής  γέφυρα που συνδέει τους οικισμούς του Μεσοχωρίου και του Βλαχογιαννίου και που οι φθορές  της κρίνεται ασύμφορο να αντιμετωπισθούν με εργασίες επισκευής, από καινούρια, προέκυψε από την διπλή σεισμική δόνηση του Μαρτίου 2021.

•  Έτσι με το από 03-06-2022 Πρακτικό Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης με περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων το έργο προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ κερδίζει η ‘’ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με μέσο ποσοστό έκπτωσης 4,11%’’ . (Αρ. αποφ. 575/2002.)΄

 Στο ίδιο πρακτικό αναφέρετε ότι η χρηματοδότησή έχει εγκριθεί από το

Υπουργείο εσωτερικών στις 15 Απριλίου 2021 (σχεδόν 14 μήνες νωρίτερα)

• 31 Μαρτίου 2023 η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφασίζει την (ματαίωση) της διαδικασίας σύναψης δημόσιας

σύμβασης (διαδικασία με διαπραγμάτευση με περιορισμένο αριθμό

οικονομικών φορέων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου του Έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΓΕΦΥΡΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΕ ΠΟΤΑΜΙΑΣ Δ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ») για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης.. (Αρ.Αποφ. 334/2023).

• 17 Ιουλίου 2023 η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφασίζει την έγκριση των ορών της διακήρυξης  Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου με ανοικτή διαδικασία για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με κριτήριο την ΠΛΕΟΝ συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.(Αρ. Αποφ. 820/2023)

•  1 – 3 – 2024  Παρόλο  που έχουν περάσει 7 μήνες από την απόφαση για

δημοπράτηση του έργου δεν φαίνεται να υλοποιείται η σχετική απόφαση.

Συμπερασματικά

 Η  μετακίνηση από  Μεσοχώρι προς Βλαχογιάννη και αντίστροφα αυτή τη στιγμή γίνεται από μια διάβαση τύπου ‘’ Ιρλανδική’’ που είναι επικίνδυνη για τους διερχόμενους και πολύ συχνά είναι απροσπέλαστη λόγω του νερού.

Η Νέα Οδογέφυρα Μεσοχωρίου – Βλαχογιαννίου που είναι και ένα πάγιο διαχρονικό και ΕΠΕΙΓΟΝ  αίτημα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής η οποία θα μπορούσε μετά από 3 χρόνια από τον σεισμό να έχει ολοκληρωθεί, ΑΝ η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε επιλέξει από την αρχή την Διαδικασία Διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά.

Το θετικό νέο είναι πως από την στιγμή που έχει εγκριθεί η Διαδικασία Ανοικτής Δημοπράτησης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο θα υλοποιηθεί έστω και με μεγάλη καθυστέρηση.

Εκτίμηση για τον χρόνο έναρξης των εργασιών είναι δύσκολο να υπάρξει, αν πρώτα δεν ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού για την οποία όπως προανέφερα υπάρχει μόνο μια απόφαση εδώ και 7 μήνες χωρίς κάτι παραπάνω".

Με εκτίμηση 

Κουρομπίνας Διονύσης

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.