Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός | «Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων Γυμνασίου Ελασσόνας»

Ανοιχτός διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων Γυμνασίου Ελασσόνας» προϋπολογισμού 110.000,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) από το Δήμο Ελασσόνας.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ και αφορά σε εργασίες αντικατάστασης των κιγκλιδωμάτων των δύο κτιρίων του Γυμνασίου Ελασσόνας, καθώς τα υπάρχοντα κιγκλιδώματα χρήζουν αντικατάστασης διότι έχουν υποστεί φθορές, είναι σκουριασμένα, σε πολλά σημεία είναι σαπισμένα και δεν επιδέχονται αποκατάσταση. Ένα ακόμα έργο που έρχεται να συμπληρώσει τις ενέργειες του δήμου για ασφαλέστερες σχολικές μονάδες.

Για τον ανοιχτό διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας δήλωσε: «Προχωρήσαμε από την πρώτη στιγμή στην καταγραφή των προβλημάτων όλων των σχολείων του δήμου, σχολεία τα οποία ήταν με ελλιπή συντήρηση τα τελευταία χρόνια. Οι εργασίες που έχουμε δρομολογήσει θα δώσουν λύση σε χρόνια προβλήματα σε πολλές σχολικές μονάδες και θα εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το Γυμνάσιο Ελασσόνας είναι η μεγαλύτερη σχολική μονάδα του δήμου με πάνω από 330 μαθητές και μέλημα μας είναι με παρεμβάσεις όπως αυτές, να καταστεί το σχολείο ακόμα ασφαλέστερο. Υπάρχει ένας μεγάλος προγραμματισμός εργασιών αυτό το διάστημα με εκτεταμένες εργασίες για τη συντήρηση σχολικών μονάδων όπως ενεργειακές αναβαθμίσεις στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας, Γυμνάσιο Βεδρικούσιας και Γυμνάσιο Καλλιθέας, καθώς και επιπλέον εργασίες συντηρήσεων προϋπολογισμού 431.300,00 σε επιπλέον 8 σχολικές μονάδες».

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι:

· Αποξήλωση των υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων.

· Αποξήλωση των περιμετρικών, στους εξώστες, μαρμάρων.

 · Κατασκευή και τοποθέτηση των νέων κιγκλιδωμάτων.

 · Επίστρωση με νέα μάρμαρα των περιθωρίων, τα οποία ακολουθούν το περίγραμμα του εξώστη και εγκιβωτίζουν το μωσαικό , πλάτους 0,20μ και 0,30μ

· Ελαιοχρωματισμός όψεων (υποστυλώματα, κούτελα, οροφές εξωστών και τμήματα των δυτικών και ανατολικών όψεων των κτιρίων)

Για τους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 205934, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://dimoselassonas.gr/

Γενικές πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου στο τηλ.: 2493350115.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/04/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/3/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.