Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ελασσόνας την Τρίτη 12 Μαρτίου

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ελασσόνας την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη εξωδίκου σε υποθέσεις αστικών μισθώσεων (Καραγιώργος κ Εθνική Τράπεζα)

2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε αγωγή αποζημίωσης (υποθ. Αικατερίνη. Διδασκάλου)

3. Αποδοχή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Γ΄ κατανομή έτους 2024.

4. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

5. Αποδοχή δωρεάς σε είδος (χαλβά) από την εταιρία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΪΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» προς τον Δήμο Ελασσόνας.

6. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της μελέτης Ενέργειες και Διαδικασίες Ωρίμανσης του έργου «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Ελασσόνας».

7. Έγκριση απόφασης Δημάρχου (128 με αρ.πρωτ.873/21-01-2024) και έγκριση απολογιστικής δαπάνης, εξαιτίας χιονόπτωσης της 20-01-2024.

8. Επικύρωση αποφάσεων Δημάρχου περί κίνησης οχήματος εκτός του Δήμου Ελασσόνας.

9. Έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από αιρετούς του Δήμου Ελασσόνας.

10. Έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους του Δήμου Ελασσόνας. που δεν κατέχουν οργανική θέσ

11. Έγκριση Απότμησης Πεζοδρομίου για είσοδο – έξοδο οχημάτων στην εγκατάσταση υπεραγορά τροφίμων ιδιοκτησίας ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

12. Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια Ασπροχώματος του Δήμου Ελασσόνας , για την ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης..

13. Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια Ασπροχώματος του Δήμου Ελασσόνας , για την ανέγερση πρόχειρου ποιμνιοστασίου.

Α.Ν.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.