Ο Δήμος Ελασσόνας προσκαλεί νέους και νέες να συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων (φωτ.)

 Πρόσκληση σε νέους και νέους να εγγραφούν στο μητρώο νέων για τη συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων απηύθυναν σήμερα με συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Ελασσόνα ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιω. Καριπίδης, παρουσία των αντιδημάρχων Παιδείας και Κοινωνικής Συνοχής κ. Ελ. Ταζέ, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δία Βίου Μάθησης κ. Αστ. Δημουλά και του νεότερου σε ηλικία δημοτικού συμβούλου κ. Θ. Κωσταφάκα. Παρόντες στη συνέντευξη ήταν και οι νεότεροι από τους προέδρους κοινοτήτων κ. Θ. Μαντζάρας, πρόεδρος Δολίχης και κ. Ευ. Χονδρογιάννης, πρόεδρος Κεφαλοβρύσου. Ο Δήμαρχος ζήτησε από τους νέους σε ηλικία αιρετούς να συνδράμουν στην προώθηση της πρωτοβουλίας και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καριπίδη και τα μέλη του Συμβουλίου για την έγκριση της δημιουργίας Μητρώου Νέων. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν έως τις 12 Μαΐου 2024.

Η ανακοίνωση - πρόσκληση του Δήμου Ελασσόνας για εγγραφή στο Μητρώο Νέων και συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων έχει ως εξής:

«Ο Δήμος Ελασσόνας προσκαλεί νέους και νέες ηλικίας από 17 έως 32 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο του Δήμου Ελασσόνας για τη συμμετοχή τους στο Μητρώο Νέων, από το οποίο θα προκύψει η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Ελασσόνας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων είναι δομή ενεργητικής συμμετοχής νέων που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα που τους αφορούν αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος. Επιτρέπει στους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες. Να σχεδιάσουν δράσεις σε τομείς της απασχόλησης, του πολιτισμού, της πληροφόρησης και του ελεύθερου χρόνου. Συμβάλλει στην ανάπτυξη αξιών όπως η αλληλεγγύη και η ανεκτικότητα. Ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και καλλιεργεί την υπευθυνότητα σε όσους συμμετέχουν. Αποτελεί τον συμμετοχικό φορέα, ο οποίος εξασφαλίζει στους νέους ηλικίας από 17 έως 32 ετών του Δήμου, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, τη δραστηριοποίησή τους στα τοπικά κοινά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων στοχεύει:

• Στην εξοικείωση των νέων με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.

• Στη συμβολή τους για τη διαμόρφωση τοπικού στρατηγικού σχεδίου για τη νέα γενιά.

• Στην ικανοποίηση της ανάγκης για κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών,καθώς και εντός αυτών.

• Στην οργάνωση και την υποστήριξη δράσεων που αφορούν σε σημαντικούς τομείς της κοινωνικής ζωής του δήμου.

Η ίδια η συμμετοχή των νέων στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων καλλιεργεί ανάμεσα σε άλλα:

• Τον παραγωγικό διάλογο, την κριτική σκέψη και την λογική της διαβούλευσης και των συνεργειών.

• Την στάση του ενεργού δημοκρατικού πολίτη σε περίοδο κρίσης και την ενεργό παρουσία των νέων στα δρώμενα.

• Την ανάπτυξη του πολιτισμού και αθλητισμού.

• Την οικολογική συνείδηση των νέων και την ευαισθητοποίηση τους στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Τα μέλη του Συμβουλίου είναι 29 και απαιτείται να είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο μελών του ΔΣΝΕ. Στο μητρώο μπορούν να εγγραφούν νέοι και νέες ηλικίας 17 – 32 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο του Δήμου Ελασσόνας. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται δημόσια κλήρωση, από την οποία προκύπτουν τα Μέλη του Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων είναι διετής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων μπορεί να ψηφίζει κατά πλειοψηφία κανονισμό λειτουργίας, στον οποίο θα ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του και λήψης αποφάσεων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων έχει εισηγητικό - συμβουλευτικό ρόλο προς τη Διοίκηση του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Νέων, μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης εγγραφής που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας www.dimoselassonas.gr > Ενημέρωση > Δημοτικό Συμβούλιο Νέων και να το στείλουν στο email dimoselassonas@gmail.com εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου».

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.