Εκατοντάδες συμμετοχές στα νέα Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ελασσόνας

Ξεπέρασαν τις τριακόσιες συμμετοχές τα νέα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας, τα οποία υλοποιεί η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δια Βίου Μάθησης στην Ελασσόνα και την Τσαριτσάνη.

Ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο και είναι σε εξέλιξη οχτώ (8) Εργαστήρια Κατάρτισης Ενηλίκων με δώδεκα (12) συνολικά σεμιναριακά τμήματα των τριάντα (30) ωρών το καθένα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε εργαστήριο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:Τα «Εργαστήρια Κατάρτισης Ενηλίκων 2024 - Α΄ φάση» είναι μία πρωτοβουλία του Δήμου Ελασσόνας για εκπαίδευση ενηλίκων χωρίς αποκλεισμούς, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

Από τα οχτώ συνολικά εργαστήρια κατάρτισης τα έξι πραγματοποιούνται διά ζώσης στους χώρους του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στο Πνευματικό Κέντρο Ελασσόνας, ένα εργαστήριο πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ένα εργαστήριο πραγματοποιείται διά ζώσης στην Τσαριτσάνη.

Το πρόγραμμα «Ζωγραφική» προσφέρεται εθελοντικά από τον εικαστικό κ. Σάκη Γκουντρουμπή, εκπαιδευτικό, ενώ το πρόγραμμα «Βασικά Γερμανικά για αρχάριους» προσφέρεται εθελοντικά από την καθηγήτρια Γερμανικών κ. Αργυρώ Γιουρέλη.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των σεμιναρίων οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης Εργαστηρίου Κατάρτισης/μη τυπικής εκπαίδευσης.


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.