Σε εξέλιξη η εφαρμογή του προγράμματος ANTINERO ΙΙΙ από τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας

 Από τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας, έγινε γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξηη εφαρμογή του προγράμματος ANTINERO ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί βασικόεργαλείο για την πρόληψη και την προστασία των δασών, που υλοποιείταιστο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα2.0, με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης – NextGenerationEU.

Τα έργα εκτελούνται για λόγους αντιπυρικής προστασίας τωνδημοσίων δασών, δίνοντας παράλληλα και την δυνατότητα ανάπτυξηςτου τουρισμού στα όρη της Πιερίας, καθιστώντας ευκολότερη τηνπρόσβαση σε τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, που έως σήμερα ήταν δύσβαταστους περισσότερους.

Για το έτος 2024 εγκρίθηκε από το πρόγραμμα ANTINERO ΙΙΙ, το ποσότων 2.642.310€, το οποίο προστίθεται σε αυτό των 3.906.679€ για τα έτη2022 & 2023, καθώς και στου ποσού του 1.500.000€ από το ΠρόγραμμαΑγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), με απορρόφηση στο 100%.Η Διεύθυνση Δασών Πιερίας ως Διευθύνουσα Υπηρεσία εκτέλεσης τουέργου, με το αίσθημα ευθύνης της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντοςκαι των δασικών οικοσυστημάτων από τους κινδύνους των δασικώνπυρκαγιών και των φυσικών καταστροφών, καθώς και της αειφορικήςδιαχείρισης των δασών, έχει προγραμματίσει για το 2024 βάσειεγκεκριμένων μελετών, τα ακόλουθα έργα τα οποία ξεκινούν άμεσα:

1. Την Συντήρηση και Βελτίωση του συνολικού δασικού οδικού δικτύου700 χλμ, των Δημοσίων Δασών του Νομού Πιερίας, προϋπολογισμού1.781.940 €. Αυτό περιλαμβάνει, ισοπέδωση και μόρφωση καταστρώματος, καθαρισμό τάφρων και διάνοιξη νέων, οδοστρωσίακατά θέσεις, εξομάλυνση εξάρσεων καταστρώματος, εκτέλεση νέωντεχνικών έργων και συντήρηση υφιστάμενων, καθαρισμό παρόδιαςβλάστησης, κλαδεύσεις δέντρων και λοιπών απαραίτητων εργασιών.

2. Τους Δασοκομικούς χειρισμούς (καθαρισμούς) δημόσιων συστάδων,προϋπολογισμού 860.370 €, πλησίον των δασικών οδών, για τηνμείωση της πιθανότητας έναρξης δασικής πυρκαγιάς, στα δημόσια δάσηΡητινής – Βρύας, Σκοτεινών – Φτέρης – Λιβαδίου – Πλατανορέματος, Αγ.Δημητρίου- Λιβαδίου, Σκοτίνας – Παντελεήμωνα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και έργο του ΠΑΑ, το οποίο περιλαμβάνει τρία (3)έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου του δημόσιου δασικού συμπλέγματοςΡητίνης – Βρύας, συνολικού μήκους 31,5 χλμ.Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας τα παρελθόντα έτη2022 2023 από τα αντίστοιχα προγράμματα ANTINERO Ι ΙΙ, προέβηστα ακόλουθα έργα προϋπολογισμού 3.906.679€:– Στην Οδοστρωσία 22 χιλιομέτρων δασικών οδών και την Συντήρηση680 χιλιομέτρων του Δασικού Αντιπυρικού δικτύου των ΔημοσίωνΔασών του Νομού Πιερίας.– Στην κατασκευή 19 νέων τεχνικών έργων και συντήρηση 159υφιστάμενων.– Στην Βελτίωση της δασικής οδού (διαπλάτυνση στα 6 μέτρα καικατασκευή 12 τεχνικών έργων) «Προφήτης Ηλίας-Τρόχαλο» Αγ.Δημητρίου, μήκους 13+000,02 χλμ».– Στους Δασοκομικούς χειρισμούς (καθαρισμούς) συστάδων, πλησίοντων δασικών οδών, για την ελάττωση της πιθανότητας έναρξηςδασικής πυρκαγιάς στα δημόσια δάση Ρητινής – Βρύας, Σκοτεινών –Φτέρης – Λιβαδίου – Πλατανορέματος, Αγ. Δημητρίου.– Στις εργασίες καθαρισμού της δασικής βλάστησης περιμετρικά στουςΑρχαιολογικούς Χώρους του Κάστρου Πλαταμώνα, στις Σπάθες – Αγ.Δημητρίου και στο Δίον.

– Στην συντήρηση και επισκευή 11 υδατοδεξαμενών που έχειεγκαταστήσει η Υπηρεσία μας στα Δημόσια Δάση και Δασικά Συμπλέγματα: α) Σκοτεινών Φτέρης – Λιβαδίου – Πλατανορέματος β)Ρητίνης Βρύας, γ) Αγ. Δημητρίου δ) Βροντούς, ε) Δίου στ) Λιτοχώρου και ζ) Κάτω Ολύμπου. Αυτές τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία για τονανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωσηπυρκαγιάς, μειώνοντας, με τον τρόπο αυτό, τον απαιτούμενοχρόνο ανεφοδιασμού τους.

Τα ανωτέρω έργα ήταν καθοριστικής σημασίας για την κατάσβεση τηςΔασικής Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τον Απρίλιο στα Πιέρια Όρη καιαποσόβησαν την οικολογική διαταραχή του οικοσυστήματος.Θα πρέπει να τονιστεί ότι, στα ανωτέρω έργα απασχολήθηκανπερισσότερα από 100 άτομα ως εργατικό προσωπικό διαφόρωνειδικοτήτων, ενώ η ξυλεία που παρήχθη διατέθηκε δωρεάν, με μέριμνατης Υπηρεσίας μας, στον παραδασόβιο πληθυσμό των περιοχώνεκτέλεσης των έργων.

Ο Αν. Προϊστάμενοςτης Διεύθυνσης Δασών Πιερίας

Δρ. Πέτρος ΠαπαπέτρουΔασολόγος

Πηγή: Eptanews.gr

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.