Δήμος Ελασσόνας: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2024-2028

Δημόσια διαβούλευση με τοπικούς, επαγγελματικούς, συνεταιριστικούς φορείς αλλά και με τους πολίτες του Δήμου οργανώνει ο Δήμος Ελασσόνας, στο πλαίσιο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2024-2028, ως στρατηγικό εργαλείο ανάλυσης και διαχείρισης της υφιστάμενης αλλά και μελλοντικής κατάστασης της περιοχής και του οργανισμού.

 Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις έδρες των 9 δημοτικών ενοτήτων του Δήμου και θα τις συντονίσουν αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι.

 Εκπρόσωποι φορέων και πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση για το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ελασσόνας και να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την ένταξη έργων και δράσεων τοπικού και υπερτοπικού αναπτυξιακού χαρακτήρα.

 Το πρόγραμμα των διαβουλεύσεων έχει ως εξής:


Η δημιουργία και σύνταξη του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί ουσιαστικά το σχέδιο δράσης του Δήμου, στο οποίο περιγράφονται οι στρατηγικές, πρωτοβουλίες και μεθοδολογίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση διαφόρων τοπικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των υποδομών, της ενίσχυσης των κοινωνικών υπηρεσιών, της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, είναι ο οδηγός και ο χάρτης για την οικοδόμηση μιας καλύτερης, συνεκτικής και βιώσιμης κοινότητας, όπου η ζωτικής σημασίας διευρυμένη συμμετοχή, θα αντανακλά τις πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητές της, παράλληλα με κάθε αξιοποιούμενη γνώση και εμπειρία, που θα διασφαλίζει την πληρότητα και περιεκτικότητά του, με την αποτύπωση πολιτικών, σκοπών και στόχων, που αναμένεται να έχουν την επιθυμητή καθολική τοπική ωφέλεια. 

 Επιπρόσθετα, η συμμετοχή σε αυτόν τον διάλογο δεν έχει να κάνει μόνο με την έκφραση ανησυχιών και επιθυμιών, αλλά, κυρίως, με τη συνεργασία για την εξεύρεση λύσεων. Αυτή η συλλογική, διαφανής προσπάθεια ενισχύει την τοπική κοινωνία, καθιστώντας την πιο προσαρμόσιμη στις μελλοντικές προκλήσεις και συγχρόνως, ενεργό και ακμάζουσα. Όλες οι φωνές έχουν σημασία και μαζί έχουν αποτελεσματικό αντίκτυπο στην επίτευξη του οραματικού της μέλλοντος.
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.