Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας από τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας

 O Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας, υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας, θα υλοποιήσει Προγράμματα Κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας για τους εμπόρους και επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής , σε συνεργασία με το Παράρτημα Περιφέρειας Θεσσαλίας ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), στο κάτωθι θεματικό πεδίο: "Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Β΄ και Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των διατάξεων και των ρυθμίσεων της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας από τις επιχειρήσεις, επιβάλλει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις του Ν.2639/1998.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι στοιχεία για να υπογράψουν τη σχετική αίτηση : ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΑΔΤ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΚΑΔ.

Η χρέωση για τον κάθε συμμετέχοντα στο πρόγραμμα Γ’ Κατηγορίας είναι 50 ευρώ για τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου και η διάρκεια του προγράμματος είναι 10 ώρες.

Στο πρόγραμμα Β’ Κατηγορίας η διάρκεια είναι 35 ώρες και η χρέωση για τα μέλη είναι 130 ευρώ.
Τηρείται σειρά προτεραιότητας και οι αιτήσεις των άνω προγραμμάτων ολοκληρώνονται άμεσα και αποστέλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου για να αρχίσει η υλοποίησή τους.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στo γραφείo του συλλόγου και στο τηλ. 24930-29591
e-mail: info@esel.gr


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.