Ο Δήμος Ελασσόνας στην 1η συνάντηση EUROPE GOES LOCAL ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, ΜΕ ΘΕΜΑ « Supporting Youth Work at the Municipal Level»

Την επιτυχία ένταξης του Δήμου Ελασσόνας στην Εθνική Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία και τη Στρατηγική Σύμπραξη «Europe Goes Local», ακολούθησε η συμμετοχή του στην επιτυχή  1η Συνάντηση των μελών της, στην Καλαμάτα, 21-24 Φεβρουαρίου, με θέμα « Supporting Youth Work at the Municipal Level», με την εκπροσώπηση της κ. Ρόκκου Αικατερίνης, ειδικής Συμβούλου του Δημάρχου σε θέματα Οργάνωσης, Διοίκησης και Ανάπτυξης.

 Την Εθνική Ομάδα Εργασίας και τις Συναντήσεις των 20 μελών Δήμων, συντονίζει το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Erasmus+ /Youth Greece, ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+, με σκοπό τη στήριξη της Νεολαίας στο επίπεδο των Δήμων της Ελλάδας.

 Ο Δήμος Ελασσόνας κατά τη συμμετοχή του είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το πλαίσιο δράσης και τη σημασία του Youth Work στον Ελλαδικό και τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο, ενώ, η εμπειρία της συμμετοχής περιλάμβανε εκπαιδευτικά/διαδραστικά μίνι εργαστήρια, παρακολούθηση  παρουσιάσεων και συζητήσεις στις επιμέρους θεματικές ενότητες /άξονες που ακολουθούν:

  • Προγράμματα Erasmus+/Youth και  δυνατότητες δραστηριοποίησης και χρηματοδότησης
  • Παρουσίαση δράσεων κάθε Δήμου για τη Νεολαία
  • Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
  • Δικτύωση και δυνατότητες συνεργασίας με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού και τους Δήμους μέλη της Εθνικής Ομάδας Εργασίας
  • Περαιτέρω υποστήριξη και δημιουργία υποστηρικτικών εργαλείων, προτάσεων βελτίωσης και αυτοβελτίωσης, εκπλήρωση προσδοκιών, ανανέωση των επόμενων βημάτων δράσης. 

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα, θα δοθεί συνέχεια σε συναντήσεις, από τις οποίες αναμένεται η εμπλοκή όλο και περισσότερων φορέων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Erasmus+/Νεολαία &Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, προκειμένου να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές υλοποίησής τους σε τοπικό επίπεδο, με όλο και πιο θετικά αποτελέσματα για τις διαχρονικές και σύγχρονες ανάγκες της Νεολαίας.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.