314.000 ευρώ στο Δήμο Ελασσόνας για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"

Ποσό ύψους 45 εκατ. ευρώ, αποδίδεται από τους ΚΑΠ, στους δικαιούχους δήμους ως πρώτη δόση του έτους 2023, για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι", με απόφαση του ΑΝΥΠΕΣ Στ. Πέτσα.

Συγκεκριμένα, τα χρήματα προορίζονται για:

α) για τη χρηματοδότηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ στις αντίστοιχες θέσεις,

β) για την κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού που στελεχώνει τις δύο χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (2.908) θέσεις τακτικού προσωπικού, κατόπιν έκδοσης των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 και

γ) τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού της παρ.1 του άρθρου 77 του ν.5027/2023.

2. Στα κατανεμηθέντα ποσά συνυπολογίζονται δαπάνες για την κάλυψη διοικητικού και λειτουργικού κόστους του προγράμματος (όπως καύσιμα και συντήρηση οχημάτων, εξοπλισμός, αναλώσιμα κλπ.).

3. Για την κάλυψη των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από την 1η Ιανουαρίου έως τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ στις αντίστοιχες θέσεις, οι Δήμοι μεταφέρουν τις απαιτούμενες πιστώσεις

στα νομικά τους πρόσωπα ή σε λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών τους ορίων, στην περίπτωση που το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» υλοποιείται από αυτά.

4. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στους δικαιούχους Δήμους με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

5. Η κατανομή του ποσού στους δικαιούχους Δήμους γίνεται με κριτήριο τον αριθμό των οριστικά διοριστέων της Προκήρυξης 4κ/2020 ανά Δήμο και κατηγορία εκπαίδευσης.

Στο Δήμο Ελασσόνας θα αποδοθεί το ποσό των 314.000 ευρώ.

Αναλυτικά στους δήμους της Λάρισας κατανέμεται συνολικό ποσό 951.820 ευρώ. 

ΑΓΙΑΣ 200.260

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 314.010

ΚΙΛΕΛΕΡ 47.200

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 110.110

ΤΕΜΠΩΝ 129.560

ΤΥΡΝΑΒΟΥ 60.100 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 90.580

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.