Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του Γυμνασίου-Λ.Τ. Λιβαδίου στη Βαλένθια με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+

 Δυο εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου –Λ.Τ. Λιβαδίου είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια ξεχωριστή  εμπειρία  συμμετέχοντας και παρακολουθώντας το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Game-Based Learning and Gamification in the Classroom» στη Βαλένθια της Ισπανίας από τις 6 Μαρτίου έως τις 11 Μαρτίου 2023, στο πλαίσιο κινητικότητας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+. 

Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος οι  εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν στη Δραματοποίηση και Παιχνιδοποίηση (Gamification): Παιχνίδι ρόλων, δραματοποίηση εννοιών και σχεδίαση σοβαρών παιχνιδιών για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι συμμετέχοντες  αλληλοεπίδρασαν και  αντάλλαξαν καλές πρακτικές με συναδέλφους άλλων κρατών,  απέκτησαν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, που διεγείρουν τη μάθηση, ενισχύοντας σημαντικά τη συνολική μαθησιακή διαδικασία του σχολείου.

Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα την κατανόηση της έννοιας της Παιχνιδοποίησης και των μεθόδων επιτυχούς εφαρμογής της στη διδασκαλία.  Οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν στο  να αξιοποιούν τη δραματοποίηση και διάφορα παιχνίδια ως εναλλακτικό και ελκυστικό τρόπο διδασκαλίας σύνθετων εννοιών, για την εξυπηρέτηση μαθησιακών στόχων του ΑΠΣ.

Εκπαιδεύτηκαν στην ενσωμάτωση των τεχνικών σχεδίασης παιχνιδιών (σχεδίαση/χρήση serious games) καθώς και στην  αποτελεσματική χρήση των παιχνιδιών μάθησης στην τάξη. Είχαν μια επαφή  με  θέσεις,  εμπειρίες  και  στρατηγικές  διδασκαλίας  εκπαιδευτικών από άλλες χώρες, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ  των εκπαιδευτικών.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί Κιτσούλη Ξανθίππη και Καπετάνου Μαρία αναμένεται να υλοποιήσουν στη σχολική κοινότητα, μέσω εργαστηρίων, ενημερωτικές συναντήσεις (πολλαπλασιαστικές δράσεις)  εκπονώντας πιλοτικά σχέδια μαθήματος στα οποία θα εφαρμόζουν τεχνικές παιχνιδοποίησης.


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.