Η Συμβολή των Γυναικών στην Αγροτική Ανάπτυξη: Προοπτικές και Εργαλεία Χρηματοδότησης

Τα EUROPE DIRECT Περιφέρειας Θεσσαλίας και Πελοποννήσου διοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Η Συμβολή των Γυναικών στην Αγροτική Ανάπτυξη: Προοπτικές και Εργαλεία Χρηματοδότησης», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Απριλίου και ώρα 18:00.

Ο ρόλος της γυναίκας μέσα στους αιώνες ήταν καθοριστικός για την αγροτική οικονομία, στηρίζοντας κατά βάση την ίδια την οικογένεια. Σήμερα με την αλλαγή των δεδομένων, όπου νέοι και νέες μορφωμένοι και ικανοί επιστρέφουν συνειδητά στην πρωτογενή παραγωγή, οι γυναίκες μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στο νέο, να πρωτοπορήσουν και να καινοτομήσουν αναδεικνύοντας τη νέα, σύγχρονη αγροτική επιχειρηματικότητα, με ελπίδα και προοπτική.

Μία από τις κύριες επιδιώξεις της ΕΕ είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα. Επιπλέον, προωθούνται οι ευέλικτες εφοδιαστικές αλυσίδες με σκοπό την ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας. Μία ακόμη επιδίωξη της ΕΕ είναι η στήριξη της δημιουργίας πράσινων επιχειρήσεων, στοχεύοντας στη μετάβαση σε οικονομίες με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ένας σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι η εύρεση της κατάλληλης πηγής χρηματοδότησης, με σκοπό την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας. Η ΕΕ προσφέρει μια πληθώρα χρηματοδοτικών προγραμμάτων στήριξης των επιχειρηματικών προσπαθειών.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην εκδήλωση θα επικεντρωθούν στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η γυναικεία αγροτική επιχειρηματικότητα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ραγδαίες εξελίξεις στο διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της γυναικείας αγροτικής επιχειρηματικότητας, η οποία θα βασιστεί στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της τεχνολογίας και στην οργάνωση της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.