Ανακοίνωση του Δήμου Ελασσόνας για τον καθαρισμό γεωτεμαχίων περιμετρικά της 361 ΠΑΠ

 Ο Δήμος Ελασσόνας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές των γεωτεμαχίων που γειτνιάζουν με την 361 ΠΑΠ Ελασσόνας,  όπως προβούν στον καθαρισμό αυτών ειδικά στις πλευρές που εφάπτονται με το χώρο της 361 ΠΑΠ.

Ο καθαρισμός των γεωτεμαχίων είναι απαραίτητος προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

α.    Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β.    Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ.    Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

δ.    Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού».

Νοείται ότι εφόσον χρειάζεται θα επαναλαμβάνεται ο καθαρισμός καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου).

Η ασφάλεια είναι υποχρέωση και καθήκον όλων και για το λόγο αυτό οφείλουν όλοι οι δημότες να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες προς αποφυγή κάθε δυσάρεστης συνέπειας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και περιουσίες πολιτών.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.