Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Επαρχιακής Οδού 16 (Βλαχογιάννι – Πραιτώρι-Διασταύρωση με Επαρχιακή Οδό 19)

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με κατάληψη του ενός 
ρεύματος κυκλοφορίας και την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομείναν τμήμα της οδού, στην επαρχιακή οδό 16 (Βλαχογιάννι–  Πραιτώρι-Διασταύρωση με επαρχιακή οδό 19), για το χρονικό διάστημα από 10-05-2023 έως την περαίωση του έργου 25-07-2023 και κατά τις ώρες 07:00  έως 19:00, για την εκτέλεση εργασιών-κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων και  σήμανσης (διαγράμμιση, πινακίδες, στηθαία ασφάλειας) και σε εκτέλεση της ανωτέρω 
(6) σχετικής Απόφασης Έγκρισης Κυκλοφορίας Ρυθμίσεων του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙ – ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ ΒΑΡΚΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 03-03-2021» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας/ Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής  Πολιτικής. 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με μερική ή ολική κατάληψη της μιας λωρίδας κυκλοφορίας και την εκ περιτροπής διεξαγωγή της κυκλοφορίας από εναπομείναν  τμήμα της οδού.  

Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα  με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από  τον ανάδοχο του έργου.  

Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους, κ.λ.π.) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του  ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.